REHBERLİK VE PSİKOLOJİK DANIŞMANLIK, LİSANS PROGRAMI, (ÖRGÜN ÖĞRETİM)

Genel Bilgi

Açıldığı Yıl 1992-1993 Düzey Lisans
ISCED Kodu 14 Öğretim Türü Örgün Öğretim
Eğitim Dili Türkçe Kontenjan Ort 60
Yabancı Dil Bulunmamaktadır.
Mesleki Eğitim Bulunmamaktadır.
Kabul Koşulları ÖSYM tarafından yapılan Y-YGS/ Y-LYS TM-3 puan türü ile öğrenci kabul edilmektedir. Yabancı öğrenciler ise, Rektörlükçe belirlenmiş özel koşulları sağlayarak programa kabul edilirler.
Önceki Öğrenmenin Tanınması

Türkiyedeki ve yabancı ülkelerdeki yükseköğretim kurumlarından İstanbul Üniversitesine yatay geçiş yapmak isteyen öğrenciler için Yükseköğretim Kurumlarında Ön Lisans ve Lisans Düzeyindeki Programlar Arasında Geçiş, Çift Anadal, Yandal ile Kurumlararası Kredi Transferi Yapılması Esaslarına İlişkin Yönetmelik ve Üniversitemiz Senatosunun belirlediği esas ve şartlar uygulanır.

Meslek Yüksekokullarından mezun olanların, bitirdikleri alanların devamı niteliğindeki lisans programlarına dikey geçişleri için Meslek Yüksekokulları ve Açık Öğretim Ön Lisans Programları Mezunlarının Lisans Öğrenimine Devamları Hakkındaki Yönetmelik hükümleri uygulanır.

Özel Koşullar Bulunmamaktadır.
İş Birliği Bulunmamaktadır.
İş Birliği Olan Hasan Ali Yücel Eğitim Fakültesi içerisinde Çift Anadal ve Yandal ile Edebiyat Fakültesi ile Yandal programları ile işbirliğinin sağlanması yanı sıra, programda sunulan derslerin bir kısmı diğer programlardan gelen öğrencilere seçmeli ders olarak açık bulunmaktadır.
Program Başkanı Prof. Dr. İRFAN ERDOĞAN

Vizyon

Alanın geçmişten getirdiği birikimi ve geleceğe yönelik gelişimini dikkate alarak;  bilimsel düşünebilen, araştıran, sorgulayan ve kendini sürekli yenileyen psikolojik danışmanlar yetiştirmek ve bu alanda özgün çalışmalara öncülük ederek alanın kuramsal ve uygulamaya dayalı gelişimine katkı sağlamak

Misyon

Genelde Eğitim Bilimleri, özelde ise Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık alanında ülkenin ihtiyaçlarına hizmet edebilecek yeterliliklere sahip psikolojik danışmanlar yetiştirmek

Kabul Koşulları

ÖSYM tarafından yapılan Y-YGS/ Y-LYS TM-3 puan türü ile öğrenci kabul edilmektedir. Yabancı öğrenciler ise, Rektörlükçe belirlenmiş özel koşulları sağlayarak programa kabul edilirler.

2017 © Bilgi İşlem Daire Başkanlığı.