HALKLA İLİŞKİLER VE TANITIM, TEZLİ YÜKSEK LİSANS PROGRAMI, (ÖRGÜN ÖĞRETİM)

Genel Bilgi

Açıldığı Yıl 1997-1998 Düzey Tezli Yüksek Lisans
ISCED Kodu Öğretim Türü Örgün Öğretim
Eğitim Dili Türkçe Kontenjan Ort 10
Yabancı Dil
Mesleki Eğitim Yok
Kabul Koşulları 1-Lisans diplomasına sahip olmak , 2- ALES sınavında sözel türünden en az 60 puan almış olmak, 3-YDS'den ya da YÖK'ün kabul ettiği eşdeğer yabancı dil sınavından en az 50 almış olmak, 4- Mülakat ve bilim sınavından yeterli puanı almış olmak
Önceki Öğrenmenin Tanınması

Türkiyedeki ve yabancı ülkelerdeki yükseköğretim kurumlarından İstanbul Üniversitesine yatay geçiş yapmak isteyen öğrenciler için Yükseköğretim Kurumlarında Ön Lisans ve Lisans Düzeyindeki Programlar Arasında Geçiş, Çift Anadal, Yandal ile Kurumlararası Kredi Transferi Yapılması Esaslarına İlişkin Yönetmelik ve Üniversitemiz Senatosunun belirlediği esas ve şartlar uygulanır.

Meslek Yüksekokullarından mezun olanların, bitirdikleri alanların devamı niteliğindeki lisans programlarına dikey geçişleri için Meslek Yüksekokulları ve Açık Öğretim Ön Lisans Programları Mezunlarının Lisans Öğrenimine Devamları Hakkındaki Yönetmelik hükümleri uygulanır.

Özel Koşullar İstanbul Üniversitesi Lisansüstü Eğitim ve Öğretim Yönetmeliğinde belirtilen ve üniversite senatosunda onaylanan koşullar geçerlidir.
İş Birliği
İş Birliği Olan
Program Başkanı

Vizyon

Misyon

Kabul Koşulları

1-Lisans diplomasına sahip olmak , 2- ALES sınavında sözel türünden en az 60 puan almış olmak, 3-YDS'den ya da YÖK'ün kabul ettiği eşdeğer yabancı dil sınavından en az 50 almış olmak, 4- Mülakat ve bilim sınavından yeterli puanı almış olmak

2016 © Bilgi İşlem Daire Başkanlığı.