HALKLA İLİŞKİLER VE TANITIM, TEZLİ YÜKSEK LİSANS PROGRAMI, (ÖRGÜN ÖĞRETİM)

Bilgi

1- Halkla ilişkiler disiplininin ilişkili olduğu diğer disiplinlerin temel kavramlarını kavrayabilmek ve halkla ilişkiler disipliniyle olan bağlantılarını kurabilme 2- Halkla ilişkiler disiplininden edindiği bilgilere iletişim bilimi, davranış bilimi, siyaset bilimi, hukuk, ekonomi, pazarlama iletişimi, siyasal iletişim, sağlık iletişimi, kişilerarası iletişim, araştırma, reklam gibi diğer alanlardan edindiği bilgileri uygulayabilme

Beceri

1- Kurum kimliği, kurum imajı, kurumsal itibar, sponsorluk, kurumsal iletişim, sağlık iletişimi, medyayla ilişkiler, yeni medya teknolojilerinin kullanımı, sosyal sorumluluk iletişimi, etkinlik yönetimi gibi halkla ilişkiler disiplininin ve reklam disiplininin önemli çalışma alanlarıyla ilişkili teorik bilgileri edinebilme ve uygulamaya aktarabilme 2- Halkla ilişkiler alanından ve diğer alanlardan edindiği bilgilerle stratejik düşünme ve strateji üretebilme 3-Topluluk önünde sunum yapabilme, düşüncelerini net bir şekilde ifade edebilme, takım çalışmasında yer alabilme, karşılaşılan sorunların çözümüne katkı sunabilme gibi çeşitli iletişim becerilerini elde edebilme 4- Elde ettikleri kuramsal bilgileri kavram ve düşünceleri bilimsel yöntemlerle inceleyebilirler, verileri yorumlayıp değerlendirebilirler.

Yetkinlik

1- Sorunları tanımlayarak analiz edebilirler ve çözüm önerileri geliştirerek yeni tutumlar geliştirebilirler. 2- Halkla ilişkiler mesleğinin gerektirdiği etik kodların farkında olma ve bu etik kodlara uygun biçimde davranabilme

2017 © Bilgi İşlem Daire Başkanlığı.