ENFORMATİK, TEZLİ YÜKSEK LİSANS PROGRAMI, (ÖRGÜN ÖĞRETİM)

Mezuniyet Koşulları

• En az 8 ders ve seminer dâhil olmak üzere, derslerden en az 60 AKTS kredi, • En az 30, en fazla 60 AKTS kredi değerinde, tez ve tez çalışması ile ilgili faaliyetler. • ALES’ten en az 80, ÜDS’den en az 65 veya eşdeğeri sınavlardan en az bunların karşılıkları notları alan, AGNO’su 4.00 üzerinden en az 3.00 olan, birinci yarıyıl sonuna kadar tez konusu ve tez planı/projesi enstitüce kabul edilen öğrenciler, tezli yüksek lisans için istenen diğer koşulları da sağlamaları şartıyla üçüncü yarıyıl sonunda 90 AKTS tamamlayarak mezun olabilirler. • TOPLAM AKTS KREDİSİ= 1.5 Yıl x 60 AKTS = 90 • TOPLAM AKTS KREDİSİ= 2 Yıl x 60 AKTS = 120

Ünvan

Enformatik Programında Yüksek Lisans

İstihdam

Mezunlar üniversitelerde, bilişim sektöründe, ulusal ve uluslararası işletmelerde bilişim uzmanı ve yönetici olarak çalışabileceklerdir. Meslek örgütlerine göre bu alanda yetişmiş yaklaşık 85.000 kalifiye eleman açığı bulunmaktadır.

2018 © Bilgi İşlem Daire Başkanlığı.