GENEL GAZETECİLİK, TEZLİ YÜKSEK LİSANS PROGRAMI, (ÖRGÜN ÖĞRETİM)

Mezuniyet Koşulları

1. Toplam 21 kredi yi tamamlamak ve seminer dersini başarmak. (Toplam 60 AKTS'yi tamamlamış olmak.) 2. Minimum 65/100 (2,00/4,00) not ortalaması elde etmek 3. Tez savunmasında başarılı olmak

Ünvan

Genel Gazetecilik yüksek lisans mezunu.

İstihdam

1. Yazılı, görsel, işitsel ve internet medyası, yerel ve uluslararası haber ajansları, 2. Reklam-halkla ilişkiler ajansları, 3.Basın Yayın Enformasyon Genel Müdürlüğü, Basın İlan Kurumu gibi kamu kurumları, 4. Kurum ve şirketlerin basın-halkla ilişkiler, kurumsal iletişim departmanları 5. Devlet ya da vakıf üniversiteleri iletişim fakülteleri

2017 © Bilgi İşlem Daire Başkanlığı.