HALKLA İLİŞKİLER VE TANITIM, DOKTORA PROGRAMI, (ÖRGÜN ÖĞRETİM)

Bilgi

Bilgi: Halkla ilişkiler ve tanıtım alanıyla ilgili kuramsal ve uygulamaları ile ilgili bilgilere sahip olurlar.

Beceri

Beceri:Elde ettikleri bu ileri düzeydeki kuramsal ve uygulamalı bilgileri kullanabilecek bereriyi kazanırlar. Alanlarındaki kavram ve düşünceleri bilimsel yöntemlerle inceleyebilirler, verileri yorumlayıp değerlendirebilirler.

Yetkinlik

Tutum: Sorunları tanımlayarak analiz edebilirler ve çözüm önerileri geliştirerek yeni tutumlar geliştirebilirler.

2017 © Bilgi İşlem Daire Başkanlığı.