YAŞLI BAKIMI, ÖNLİSANS PROGRAMI, (AÇIKÖĞRETİM)

Bilgi

Ortaöğretim düzeyinde kazanılan yeterliliklere dayalı olarak alanındaki güncel bilgileri içeren ders kitapları, uygulama araç-gereçleri ve diğer kaynaklarla desteklenen temel düzeydeki kuramsal ve uygulamalı bilgilere sahip olma.

Beceri

1)Alanında edindiği temel düzeydeki kuramsal ve uygulamalı bilgileri aynı alanda bir ileri eğitim düzeyinde veya aynı düzeydeki bir alanda kullanabilme becerileri kazanma. 2)Alanında edindiği temel düzeydeki bilgi ve becerileri kullanarak, verileri yorumlayabilme ve değerlendirebilme, sorunları tanımlayabilme, analiz edebilme, kanıtlara dayalı çözüm önerileri geliştirebilme.

Yetkinlik

Mesleki sorumluluk bilinci kazanılmasına, yaşlı bakımı sağlık sorunları ilgili genel bilgilere sahip olunmasına ve alanı ile ilgili uygulamalarda hızlı ve doğru karar verebilme yetisi kazanılmasında fayda sağlayacaktır.

2020 © Bilgi İşlem Daire Başkanlığı.