TARİH, LİSANS PROGRAMI, (ÖRGÜN ÖĞRETİM)

Müfredat

1 . Sınıf - Güz

Ders Adı Kredi AKTS Z/S T/U/L
ATATÜRK İLKELERİ VE İNKILAP TARİHİ I 2 2 Z 2/0/0
ESKİÇAĞ TARİHİNE GİRİŞ 2 3 Z 2/0/0
GÜZEL SANATLAR I 1 1 S 1/0/0
ORTAÇAĞ TARİHİNE GİRİŞ 2 3 Z 2/0/0
OSMANLICA METİN VE GRAMER I 6 9 Z 6/0/0
TARİH METODU 3 5 Z 3/0/0
TÜRK DİLİ I 2 2 Z 2/0/0
YABANCI DİL I 2 2 Z 2/0/0
YABANCI ÖĞRENCİLER İÇİN ATATÜRK İLKELERİ VE İNKILAP TARİHİ I 2 2 Z 2/0/0
YABANCI ÖĞRENCİLER İÇİN TÜRK DİLİ I 2 2 Z 2/0/0
YENİÇAĞ TARİHİNE GİRİŞ 2 3 Z 2/0/0

1 . Sınıf - Bahar

Ders Adı Kredi AKTS Z/S T/U/L
ATATÜRK İLKELERİ VE İNKILAP TARİHİ II 2 2 Z 2/0/0
GENEL TÜRK TARİHİNE GİRİŞ 2 3 Z 2/0/0
GÜZEL SANATLAR II 1 1 S 1/0/0
OSMANLI MÜESSESELERİ VE MEDENİYETİ TARİHİNE GİRİŞ 2 3 Z 2/0/0
OSMANLICA METİN VE GRAMER II 6 9 Z 6/0/0
TARİH METODU UYGULAMASI 2 2 Z 2/0/0
TÜRK DİLİ II 2 2 Z 2/0/0
TÜRKİYE CUMHURİYETİ TARİHİNE GİRİŞ 2 3 Z 2/0/0
YABANCI DİL II 2 2 Z 2/0/0
YABANCI ÖĞRENCİLER İÇİN ATATÜRK İLKELERİ VE İNKILAP TARİHİ II 2 2 Z 2/0/0
YABANCI ÖĞRENCİLER İÇİN TÜRK DİLİ II 2 2 Z 2/0/0
YAKINÇAĞ TARİHİNE GİRİŞ 2 3 Z 2/0/0

2 . Sınıf - Güz

Ders Adı Kredi AKTS Z/S T/U/L
ANTROPOLOJİ, HALKBİLİMİ VE HALK KÜLTÜRÜ 2 4 S 2/0/0
ATATÜRKÇÜ DÜŞÜNCE SİSTEMİNİN TEMELLERİ 2 4 S 2/0/0
BALKANLARDA ULUSLAŞMA SÜRECİ 2 4 S 2/0/0
BİZANS TARİHİ 2 3 Z 2/0/0
ESKİ ANADOLU SİKKELERİ 2 4 S 2/0/0
ESKİ ANADOLU TARİHİNE GİRİŞ 2 4 Z 2/0/0
ESKİ MEZOPOTAMYA TARİHİ 2 3 Z 2/0/0
ESKİ YAKINDOĞU TARİHİ SEMİNERİ 2 4 S 2/0/0
ESKİÇAĞ TARİHİNİN KAYNAKLARI VE METODOLOJİSİ 2 4 S 2/0/0
İLK MÜSLÜMAN TÜRK DEVLETLERİ 2 4 S 2/0/0
İSLAM ÖNCESİ TÜRK TARİHİ 2 4 S 2/0/0
KURULUŞ DEVRİ OSMANLI TARİHİ 2 4 Z 2/0/0
KÜLTÜREL ETKİNLİKLER I 2 4 S 2/0/0
MİNOS VE MİKEN UYGARLIKLARI TARİHİ 2 4 S 2/0/0
OSMANLI PALEOGRAFYASI 2 4 S 2/0/0
OSMANLI TARİHİ METİNLERİ ÜZERİNDE İNCELEMELER (15. VE 16. YÜZYILLAR) 2 4 S 2/0/0
SOSYAL BİLİMLER VE ÇALIŞMALARI 2 4 S 2/0/0
TÜRK DENİZCİLİK TARİHİ (18. VE 19. YÜZYIL) 2 4 S 2/0/0
TÜRK DÜNYASINDA FİKİR HAREKETLERİ 2 4 S 2/0/0
TÜRK KÜLTÜR TARİHİNE GİRİŞ 2 4 Z 2/0/0

2 . Sınıf - Bahar

Ders Adı Kredi AKTS Z/S T/U/L
ABD TARİHİ (BAĞIMSIZLIKTAN I. DÜNYA SAVAŞINA KADAR) 2 4 S 2/0/0
ATATÜRKÇÜ DÜŞÜNCE SİSTEMİNİN UYGULAMALARI 2 4 S 2/0/0
BALKANLARIN SOSYAL TARİHİ 2 4 S 2/0/0
DOĞU AVRUPA TÜRK TARİHİ 2 4 Z 2/0/0
ESKİ İRAN VE KAFKASYA TARİHİ 2 4 S 2/0/0
ESKİ MISIR TARİHİ 2 3 Z 2/0/0
IV.-X. YÜZYIL TÜRK-BİZANS MÜNASEBETLERİ 2 4 S 2/0/0
İSLAM TARİHİ 2 4 Z 2/0/0
KÜLTÜREL ETKİNLİKLER II 2 4 S 2/0/0
M.Ö. 8.-4. Y.Y AKDENİZ, EGE VE ANADOLU TARİHİ 2 4 S 2/0/0
OSMANLI ASKERİ TEŞKİLATI 2 4 S 2/0/0
OSMANLI TARİHİ METİNLERİ ÜZERİNDE İNCELEMELER (17. VE 18. YÜZYILLAR) 2 4 S 2/0/0
RUSLARIN TÜRKİSTAN POLİTİKASI 2 4 S 2/0/0
SELÇUKLULAR TARİHİ 2 4 Z 2/0/0
TÜRK BASIN TARİHİ 2 4 S 2/0/0
TÜRK DENİZCİLİK TARİHİ (19. VE 20. YÜZYIL) 2 4 S 2/0/0
TÜRK TARİHİNİN KAYNAKLARI 2 4 S 2/0/0
YAKINÇAĞ ARŞİV BELGELERİ 2 4 S 2/0/0
YİRMİNCİ YÜZYILDA TÜRK BOĞAZLARI VE KARADENİZ 2 4 S 2/0/0
YÜKSELİŞ DEVRİ OSMANLI TARİHİ 2 3 Z 2/0/0

3 . Sınıf - Güz

Ders Adı Kredi AKTS Z/S T/U/L
AKDENİZ DÜNYASI TARİHİ (XV-XVI.YY.) 2 4 S 2/0/0
AVRUPA TARİHİ (RÖNESANS-REFORM) 2 4 Z 2/0/0
BİZANS İMPARATORLUĞU'NUN SOSYO-KÜLTÜREL TARİHİ 2 4 S 2/0/0
ÇAĞDAŞ TARİH YAZICILIĞI 2 4 S 2/0/0
EMEVİLER VE ABBASİLER 2 4 S 2/0/0
GÖKTÜRKLER 2 4 S 2/0/0
HAÇLI SEFERLERİ TARİHİ 2 3 Z 2/0/0
I. DÜNYA SAVAŞI VE TÜRKİYE 2 4 S 2/0/0
ISLAHAT VE TANZİMAT DÖNEMLERİ OSMANLI TARİHİ(1774-1876) 2 3 Z 2/0/0
KÜLTÜREL ETKİNLİKLER III 2 4 S 2/0/0
MEŞRUTİYET DÖNEMİNDE TÜRKİYE'DE GAYRİMÜSLİMLERİN KURUMLARI 2 4 S 2/0/0
OĞUZLAR 2 4 S 2/0/0
OSMANLI İLMİYE TEŞKİLATI 2 4 S 2/0/0
PERS PARTH VE SASANİ TARİHİ 2 4 S 2/0/0
ROMA CUMHURİYET TARİHİ 2 4 S 2/0/0
SİBİRYA TÜRKLERİ TARİHİ 2 4 S 2/0/0
TÜRK DEVLET TEŞKİLATINA GİRİŞ 2 4 Z 2/0/0
TÜRKİYE SELÇUKLU DEVLETİNİN KURULUŞU 2 4 S 2/0/0
XVII.XVIII.YY. OSMANLI TARİHİ 2 4 Z 2/0/0
YAKINÇAĞ EĞİTİM TARİHİ 2 4 S 2/0/0
YAKINÇAĞ OSMANLI TARİHİ METİNLERİ 2 4 S 2/0/0
YENİÇAĞ OSMANLI TARİHİ YAZMA ESERLER VE ARŞİV BELGELERİ (XV.-XVI. YÜZYILLAR) 2 4 S 2/0/0

3 . Sınıf - Bahar

Ders Adı Kredi AKTS Z/S T/U/L
AKDENİZ DÜNYASI TARİHİ (XVI1-XVIII.YY.) 2 4 S 2/0/0
ANADOLU TÜRK BEYLİKLERİ 2 4 Z 2/0/0
ATATÜRK VE TÜRK DÜNYASI 2 4 S 2/0/0
AVRUPA TARİHİ (YAKIN ZAMANLAR) 2 4 Z 2/0/0
ESKİ TÜRKLERDE ŞEHİR 2 4 S 2/0/0
İSLAM DENİZCİLİK TARİHİ 2 4 S 2/0/0
KÜLTÜREL ETKİNLİKLER IV 2 4 S 2/0/0
M.Ö IV.-I. YY. EGE, AKDENİZ VE ANADOLU TARİHİ 2 4 Z 2/0/0
OĞUZLARIN KÜLTÜR TARİHİ 2 4 S 2/0/0
OSMANLI DİPLOMATİKASI 2 4 S 2/0/0
OSMANLI İSTANBUL''UNUN SİYASİ TARİHİ ( 1453-1789 ) 2 4 S 2/0/0
OSMANLI MERKEZ VE TAŞRA TEŞKİLATI 2 3 Z 2/0/0
OSMANLI'DA SARAY VE ŞEHİR 2 4 S 2/0/0
ROMA İMPARATORLUK TARİHİ 2 4 S 2/0/0
SİBİRYA TÜRKLERİNİN KÜLTÜR TARİHİ 2 4 S 2/0/0
TÜRK İSTİKLAL HARBİ 2 3 Z 2/0/0
TÜRKİYE CUMHURİYETİ'NDE AZINLIKLAR 2 4 S 2/0/0
TÜRKİYE SELÇUKLU DEVLETİNİN YÜKSELİŞ DEVRİ 2 4 S 2/0/0
UYGURLAR 2 4 S 2/0/0
XI.-XIII. YÜZYIL TÜRK-BİZANS MÜNASEBETLERİ 2 4 S 2/0/0
YAKINÇAĞ ASKERİ TARİHİ 2 4 S 2/0/0
YAKINÇAĞ EĞİTİM TARİHİNDE GAYRİMÜSLİMLER 2 4 S 2/0/0
YENİÇAĞ OSMANLI TARİHİ YAZMA ESERLER VE ARŞİV BELGELERİ (XVII.-XVIII. YÜZYILLAR) 2 4 S 2/0/0

4 . Sınıf - Güz

Ders Adı Kredi AKTS Z/S T/U/L
AHİDNÂMELER VE OSMANLI DİPLOMASİSİ (15. VE 16. YÜZYIL) 2 4 S 2/0/0
ANTİK YUNAN SOSYAL TARİHİ 2 4 S 2/0/0
ARŞİV UYGULAMALARI I 1 4 S 0/2/0
CUMHURİYET DÖNEMİ TÜRK DIŞ POLİTİKASI 2 4 S 2/0/0
FÂTIMÎLER 2 4 S 2/0/0
HAÇLI DEVLETLERİ TARİHİ 2 4 S 2/0/0
I. DÜNYA SAVAŞINDA OSMANLI ORDUSU 2 4 S 2/0/0
I.MEŞRUTİYET DÖNEMİ OSMANLI TARİHİ 2 3 Z 2/0/0
KAPİTÜLASYONLAR 2 4 S 2/0/0
MS I.-III. YY. EGE, AKDENİZ VE ANADOLU TARİHİ 2 4 S 2/0/0
OSMANLI DÖNEMİ TÜRK KÜLTÜR TARİHİ 2 4 Z 2/0/0
OSMANLI MEDENİYETİNDE TASAVVUF 2 4 S 2/0/0
OSMANLI SOSYAL TARİHİ 2 4 Z 2/0/0
OSMANLI TARİHİ KAYNAKLARI (15. - 16. YÜZYILLAR) 2 4 S 2/0/0
OSMANLI'DAN CUMHURİYET'E TÜRK DEMOKRASİSİNİN GELİŞİMİ 2 4 S 2/0/0
RUS ÇARLIĞI VE TÜRKLER 2 4 S 2/0/0
TARİH SEMİNERİ 2 4 S 2/0/0
TEMEL BULGARCA 4 6 S 4/0/0
TİMUR VE DÖNEMİ 2 4 S 2/0/0
TÜRKİYE CUMHURİYETİ TARİHİ 2 4 Z 2/0/0
TÜRKİYE VE KAFKASLAR 2 4 S 2/0/0
TÜRKİYE VE ORTADOĞU 2 4 S 2/0/0
XIII-XX. YÜZYIL ASYA TÜRK TARİHİ 2 3 Z 2/0/0
YENİÇAĞ OSMANLI TARİHİ ARŞİV BELGELERİ (15. VE 16. YÜZYILLAR) 2 4 S 2/0/0

4 . Sınıf - Bahar

Ders Adı Kredi AKTS Z/S T/U/L
AHİDNÂMELER VE OSMANLI DİPLOMASİSİ (17. VE 18. YÜZYIL) 2 4 S 2/0/0
AKDENİZ DÜNYASI SEMİNERİ 2 4 S 2/0/0
ANTİK ROMA SOSYAL TARİHİ 2 4 S 2/0/0
ARŞİV UYGULAMALARI II 1 4 S 0/2/0
ATATÜRK SONRASI TÜRKİYE 2 4 S 2/0/0
BULGARCA GRAMER VE METİNLER 4 6 S 4/0/0
CUMHURİYET DÖNEMİ TÜRK DEMOKRASİ TARİHİ 2 4 S 2/0/0
ÇAĞDAŞ DÜNYA TARİHİ 2 5 Z 2/0/0
DEMOKRATİK VATANDAŞLIK VE SOSYAL HAKLAR EĞİTİMİ 2 4 S 2/0/0
GEÇ ANTİK DEVİR TARİHİ 2 4 S 2/0/0
HAÇLI SEFERLERİ VE AVRUPA (1096-1204) 2 4 S 2/0/0
II. DÜNYA SAVAŞI VE TÜRKİYE 2 4 S 2/0/0
II.MEŞRUTİYET DÖNEMİ OSMANLI TARİHİ 2 5 Z 2/0/0
LATİN DOĞU TARİHİ 2 4 S 2/0/0
OSMANLI İKTİSAT TARİHİ 2 4 Z 2/0/0
OSMANLI TARİHİ KAYNAKLARI (17. - 18. YÜZYILLAR) 2 4 S 2/0/0
OSMANLI TARİHİNİN GÖRSEL KAYNAKLARI 2 4 S 2/0/0
ROMA EKONOMİ TARİHİ 2 4 S 2/0/0
TARİH MEZUNİYET SEMİNERİ 2 4 S 2/0/0
TÜRKİSTAN HANLIKLARI 2 4 S 2/0/0
TÜRKİYE VE YENİ TÜRK CUMHURİYETLERİ 2 4 Z 2/0/0
URARTU TARİHİ 2 4 S 2/0/0
YENİÇAĞ OSMANLI TARİHİ ARŞİV BELGELERİ (17. VE 18. YÜZYILLAR) 2 4 S 2/0/0
Bilgi İşlem Daire Başkanlığı © 2024