ORAL BİYOLOJİ (İNGİLİZCE), TEZLİ YÜKSEK LİSANS PROGRAMI, (ÖRGÜN ÖĞRETİM)

Genel Bilgi

Açıldığı Yıl 2017-2018 Düzey
ISCED Kodu Öğretim Türü Örgün Öğretim
Eğitim Dili İngilizce Kontenjan Ort 2
Yabancı Dil
Mesleki Eğitim
Kabul Koşulları Diş Hekimi Lisans mezunu olmak
Önceki Öğrenmenin Tanınması

Türkiyedeki ve yabancı ülkelerdeki yükseköğretim kurumlarından İstanbul Üniversitesine yatay geçiş yapmak isteyen öğrenciler için Yükseköğretim Kurumlarında Ön Lisans ve Lisans Düzeyindeki Programlar Arasında Geçiş, Çift Anadal, Yandal ile Kurumlararası Kredi Transferi Yapılması Esaslarına İlişkin Yönetmelik ve Üniversitemiz Senatosunun belirlediği esas ve şartlar uygulanır.

Meslek Yüksekokullarından mezun olanların, bitirdikleri alanların devamı niteliğindeki lisans programlarına dikey geçişleri için Meslek Yüksekokulları ve Açık Öğretim Ön Lisans Programları Mezunlarının Lisans Öğrenimine Devamları Hakkındaki Yönetmelik hükümleri uygulanır.

Özel Koşullar
İş Birliği
İş Birliği Olan
Program Başkanı

Vizyon

oral bioloji mezunlarına gelecekteki kariyerleri için altyapı oluşturmak Bu programın mezunlarını ilaç endüstrisindeki işverenler için cazip hale getirmek

Misyon

Bu programın misyonu,mezunları,Oral Biyoloji hakkında en son bilgilerle donanımlı olarak yetiştirmektir

Kabul Koşulları

Diş Hekimi Lisans mezunu olmak

2017 © Bilgi İşlem Daire Başkanlığı.