ÇALIŞMA EKONOMİSİ VE ENDÜSTRİ İLİŞKİLERİ, DOKTORA PROGRAMI, (ÖRGÜN ÖĞRETİM)

Genel Bilgi

Açıldığı Yıl 1997-1998 Düzey Doktora
ISCED Kodu 31, 314 Öğretim Türü Örgün Öğretim
Eğitim Dili Türkçe Kontenjan Ort 15
Yabancı Dil Bulunmamaktadır
Mesleki Eğitim İktisat, İşletme, Siyasal Bilgiler, Hukuk fakülteleri dışından gelen öğrenciler Bilimsel Hazırlık Programına tabi tutulmaktadır.
Kabul Koşulları 1. Yüksek Lisans mezunu olmak 2. Ales sınavına girmiş ve yeterli puan almış olmak 3. ÜDS/KPDS veya eğdeğerliği YÖK tarafından kabul edilmiş Yabancı Dil sınavlarından birine girmiş ve yeterli puanı almış olmak 4. Anabilim Dalı tarafından yapılan mülakatta girmek Minimum kabul puanları ve ağırlıkları İstanbul Üniversitesi Lisansüstü Eğitim ve Öğretim Yönetmeliği ve Senatonun belirlediği koşullar çerçevesinde saptanmaktadır.
Önceki Öğrenmenin Tanınması

Türkiyedeki ve yabancı ülkelerdeki yükseköğretim kurumlarından İstanbul Üniversitesine yatay geçiş yapmak isteyen öğrenciler için Yükseköğretim Kurumlarında Ön Lisans ve Lisans Düzeyindeki Programlar Arasında Geçiş, Çift Anadal, Yandal ile Kurumlararası Kredi Transferi Yapılması Esaslarına İlişkin Yönetmelik ve Üniversitemiz Senatosunun belirlediği esas ve şartlar uygulanır.

Meslek Yüksekokullarından mezun olanların, bitirdikleri alanların devamı niteliğindeki lisans programlarına dikey geçişleri için Meslek Yüksekokulları ve Açık Öğretim Ön Lisans Programları Mezunlarının Lisans Öğrenimine Devamları Hakkındaki Yönetmelik hükümleri uygulanır.

Özel Koşullar Bulunmamaktadır
İş Birliği Diğer birimlerin eşdeğer diploma programlarıyla yurtiçi, yurtdışı ortak diploma vb. işbirliği yapmak mümkündür.
İş Birliği Olan Bulunmamaktadır
Program Başkanı

Vizyon

Sosyal siyaset alanında bilimsel araştırmalara ve akademik kadroların yetiştirilmesine öncülük etmektir.

Misyon

İstihdam, endüstri ilişkileri, insan kaynakları ve diğer sosyal siyaset alanlarında araştırmalar yaparak evrensel bilgiye katkı sağlamak ve nitelikli bilim adamları yetiştirmektir.

Kabul Koşulları

1. Yüksek Lisans mezunu olmak 2. Ales sınavına girmiş ve yeterli puan almış olmak 3. ÜDS/KPDS veya eğdeğerliği YÖK tarafından kabul edilmiş Yabancı Dil sınavlarından birine girmiş ve yeterli puanı almış olmak 4. Anabilim Dalı tarafından yapılan mülakatta girmek Minimum kabul puanları ve ağırlıkları İstanbul Üniversitesi Lisansüstü Eğitim ve Öğretim Yönetmeliği ve Senatonun belirlediği koşullar çerçevesinde saptanmaktadır.

Bilgi İşlem Daire Başkanlığı © 2024