ODYOLOJİ,DİL VE KONUŞMA BOZUKLUKLARI, DOKTORA PROGRAMI, (ÖRGÜN ÖĞRETİM)

Genel Bilgi

Açıldığı Yıl 2012 Düzey Doktora
ISCED Kodu 8/72 Öğretim Türü Örgün Öğretim
Eğitim Dili Türkçe Kontenjan Ort 3
Yabancı Dil
Mesleki Eğitim
Kabul Koşulları İ.Ü.Lisansüstü Eğitim ve Öğretim Yönetmeliği kabulkoşulları
Önceki Öğrenmenin Tanınması

Türkiyedeki ve yabancı ülkelerdeki yükseköğretim kurumlarından İstanbul Üniversitesine yatay geçiş yapmak isteyen öğrenciler için Yükseköğretim Kurumlarında Ön Lisans ve Lisans Düzeyindeki Programlar Arasında Geçiş, Çift Anadal, Yandal ile Kurumlararası Kredi Transferi Yapılması Esaslarına İlişkin Yönetmelik ve Üniversitemiz Senatosunun belirlediği esas ve şartlar uygulanır.

Meslek Yüksekokullarından mezun olanların, bitirdikleri alanların devamı niteliğindeki lisans programlarına dikey geçişleri için Meslek Yüksekokulları ve Açık Öğretim Ön Lisans Programları Mezunlarının Lisans Öğrenimine Devamları Hakkındaki Yönetmelik hükümleri uygulanır.

Özel Koşullar Odyoloji ve Dil ve Konuşma Bozuklukları alanında yüksek lisans programını başarıyla tamamlamış olanlar
İş Birliği
İş Birliği Olan
Program Başkanı Prof. Dr. AHMET ATAŞ

Vizyon

Alanında ulusal düzeydeki doktora programlarına rehberlik eden, gelişmelere yön veren, uluslararası düzeyde ise bilimsel olarak etkin olan bir program olmak.

Misyon

Alanında yetkin, araştırmacı, toplum sağlığı için tam yetki ile görev ve sorumluluklar üstlenebilen uzmanlar yetiştirmek.

Kabul Koşulları

İ.Ü.Lisansüstü Eğitim ve Öğretim Yönetmeliği kabulkoşulları

2017 © Bilgi İşlem Daire Başkanlığı.