FİZYOLOJİ (İSTANBUL TIP), DOKTORA PROGRAMI, (ÖRGÜN ÖĞRETİM)

Genel Bilgi

Açıldığı Yıl Düzey
ISCED Kodu Öğretim Türü
Eğitim Dili Turkish Kontenjan Ort
Yabancı Dil
Mesleki Eğitim
Kabul Koşulları Tıp Doktoru, Dişhekimi,Veteriner Hekim,Fizyoloji Yüksek Lisans Mezunları, Moleküler Biyoloj ve Genetik Yüksek Lisans Mezunları, Sinirbilim Yüksek Lisans Mezunları, İmmünoloji Yüksek Lisans Mezunları, Tıbbi Biyoloji Yüksek Lisans Mezunları, Biofizik Yüksek Lisans Mezunları, Biyokimya Yüksek Lisans Mezunları, Farmakoloji Yüksek Lisans Mezunları, Biomedikal Yüksek Lisans Mezunları
Önceki Öğrenmenin Tanınması

Türkiyedeki ve yabancı ülkelerdeki yükseköğretim kurumlarından İstanbul Üniversitesine yatay geçiş yapmak isteyen öğrenciler için Yükseköğretim Kurumlarında Ön Lisans ve Lisans Düzeyindeki Programlar Arasında Geçiş, Çift Anadal, Yandal ile Kurumlararası Kredi Transferi Yapılması Esaslarına İlişkin Yönetmelik ve Üniversitemiz Senatosunun belirlediği esas ve şartlar uygulanır.

Meslek Yüksekokullarından mezun olanların, bitirdikleri alanların devamı niteliğindeki lisans programlarına dikey geçişleri için Meslek Yüksekokulları ve Açık Öğretim Ön Lisans Programları Mezunlarının Lisans Öğrenimine Devamları Hakkındaki Yönetmelik hükümleri uygulanır.

Özel Koşullar
İş Birliği
İş Birliği Olan
Program Başkanı Prof. Dr. FATMA AYTÜL UYAR

Vizyon

Misyon

Kabul Koşulları

Tıp Doktoru, Dişhekimi,Veteriner Hekim,Fizyoloji Yüksek Lisans Mezunları, Moleküler Biyoloj ve Genetik Yüksek Lisans Mezunları, Sinirbilim Yüksek Lisans Mezunları, İmmünoloji Yüksek Lisans Mezunları, Tıbbi Biyoloji Yüksek Lisans Mezunları, Biofizik Yüksek Lisans Mezunları, Biyokimya Yüksek Lisans Mezunları, Farmakoloji Yüksek Lisans Mezunları, Biomedikal Yüksek Lisans Mezunları

2017 © Bilgi İşlem Daire Başkanlığı.