TIBBİ BİYOLOJİ (CERRAHPAŞA TIP), DOKTORA PROGRAMI, (ÖRGÜN ÖĞRETİM)

Genel Bilgi

Açıldığı Yıl 1982-1983 Düzey
ISCED Kodu 72 Öğretim Türü Örgün Öğretim
Eğitim Dili Türkçe Kontenjan Ort 3
Yabancı Dil
Mesleki Eğitim YOK
Kabul Koşulları Tıbbi Biyoloji Yüksek Lisans eğitimini tamamlayanlar ve Tıp Fakültesi mezunları bu programa doğrudan kabul edilirler. Bilimsel Hazırlık Koşuluyla Kabul: Tıbbi Biyoloji Yüksek Lisans programındaki en az 4 temel zorunlu dersi almak koşulu ile bu programa kabul edilirler.
Önceki Öğrenmenin Tanınması

Türkiyedeki ve yabancı ülkelerdeki yükseköğretim kurumlarından İstanbul Üniversitesine yatay geçiş yapmak isteyen öğrenciler için Yükseköğretim Kurumlarında Ön Lisans ve Lisans Düzeyindeki Programlar Arasında Geçiş, Çift Anadal, Yandal ile Kurumlararası Kredi Transferi Yapılması Esaslarına İlişkin Yönetmelik ve Üniversitemiz Senatosunun belirlediği esas ve şartlar uygulanır.

Meslek Yüksekokullarından mezun olanların, bitirdikleri alanların devamı niteliğindeki lisans programlarına dikey geçişleri için Meslek Yüksekokulları ve Açık Öğretim Ön Lisans Programları Mezunlarının Lisans Öğrenimine Devamları Hakkındaki Yönetmelik hükümleri uygulanır.

Özel Koşullar Bilimsel Hazırlık Koşuluyla Kabul: Diğer programlardan muzun olan adaylar, aldıkları dersler ve düzeyleri göz önünde bulundurularak tamamlayıcı dersleri almak koşulu ile programa kabul edilebilirler.
İş Birliği YOK
İş Birliği Olan YOK
Program Başkanı Prof. Dr. MEHMET GÜVEN

Vizyon

Alanında ulusal ve uluslar arası düzeydeki lisansüstü programlara rehberlik eden, gelişmelere yön veren, bilimsel olarak etkin olan bir program olmak.

Misyon

Sürekli değişen, gelişen öğrenme çerçevesi içinde bilimsel ve toplumsal değerler ile tüm dünyadaki gelişmeler göz önüne alınarak, bilgi ve becerilerini kullanma yeteneği kazanmış, Tıbbi Biyoloji, Moleküler biyoloji ve Genetik alanında bilgi üreten ve bilgiyi bütünleştirebilen bilim insanı yetiştirmek, ayrıca çağdaş eğitim ve öğretim faaliyetlerini sürdürmek ve geliştirmek.

Kabul Koşulları

Tıbbi Biyoloji Yüksek Lisans eğitimini tamamlayanlar ve Tıp Fakültesi mezunları bu programa doğrudan kabul edilirler. Bilimsel Hazırlık Koşuluyla Kabul: Tıbbi Biyoloji Yüksek Lisans programındaki en az 4 temel zorunlu dersi almak koşulu ile bu programa kabul edilirler.

2017 © Bilgi İşlem Daire Başkanlığı.