FEN BİLİMLERİ, DOKTORA PROGRAMI, (ÖRGÜN ÖĞRETİM)

Genel Bilgi

Açıldığı Yıl 1986-1987 Düzey
ISCED Kodu 72 Öğretim Türü
Eğitim Dili Türkçe Kontenjan Ort 8
Yabancı Dil Yok
Mesleki Eğitim Yok
Kabul Koşulları Tezli Yüksek Lisans Eğitimini tamamlamış olup, İ.Ü. Lisansüstü programlarına kabul koşulları ile, Adli Tıp Enstitüsü Yönetim Kurulunca kabul ve ilan edilen kriterleri taşımak.ALES veya ALES'e eşdeğer sayılan ve uluslararası düzeyde kabul gören GRE (Graduate Record Examination) ya da GMAT (Graduate Management Admission Test) sınavından geçerli notu almış olmak.KPDS, ÜDS, TOEFL sınavından veya IELTS sınavından geçerli notu almış olmak. Enstitü dışı Yüksek Lisans programlarını bitirip başvuran öğrencilerin kayıt hakkı kazanmaları halinde bilimsel hazırlık programını almaları zorunludur.
Önceki Öğrenmenin Tanınması

Türkiyedeki ve yabancı ülkelerdeki yükseköğretim kurumlarından İstanbul Üniversitesine yatay geçiş yapmak isteyen öğrenciler için Yükseköğretim Kurumlarında Ön Lisans ve Lisans Düzeyindeki Programlar Arasında Geçiş, Çift Anadal, Yandal ile Kurumlararası Kredi Transferi Yapılması Esaslarına İlişkin Yönetmelik ve Üniversitemiz Senatosunun belirlediği esas ve şartlar uygulanır.

Meslek Yüksekokullarından mezun olanların, bitirdikleri alanların devamı niteliğindeki lisans programlarına dikey geçişleri için Meslek Yüksekokulları ve Açık Öğretim Ön Lisans Programları Mezunlarının Lisans Öğrenimine Devamları Hakkındaki Yönetmelik hükümleri uygulanır.

Özel Koşullar Yok
İş Birliği Yok
İş Birliği Olan Yok
Program Başkanı

Vizyon

Ülkenin en üretken adli bilim programı olan programımız, kendi disiplininde dünyanın öncü eğitim programlarından biri olacaktır.

Misyon

Fen bilimlerinin (fizik, kimya, biyoloji ve matematik) Adli bilimlerde en iyi derecede kullanımını sağlayacak, güncel bilgilerle donanmış uzmanlar yetiştirir. Ülkede akademik niteliği yüksek Adli Bilimcilerin yetişmesinde öncü olacak şekilde eğitim verir.

Kabul Koşulları

Tezli Yüksek Lisans Eğitimini tamamlamış olup, İ.Ü. Lisansüstü programlarına kabul koşulları ile, Adli Tıp Enstitüsü Yönetim Kurulunca kabul ve ilan edilen kriterleri taşımak.ALES veya ALES'e eşdeğer sayılan ve uluslararası düzeyde kabul gören GRE (Graduate Record Examination) ya da GMAT (Graduate Management Admission Test) sınavından geçerli notu almış olmak.KPDS, ÜDS, TOEFL sınavından veya IELTS sınavından geçerli notu almış olmak. Enstitü dışı Yüksek Lisans programlarını bitirip başvuran öğrencilerin kayıt hakkı kazanmaları halinde bilimsel hazırlık programını almaları zorunludur.

2018 © Bilgi İşlem Daire Başkanlığı.