ANATOMİ(İSTANBUL TIP), DOKTORA PROGRAMI, (ÖRGÜN ÖĞRETİM)

Genel Bilgi

Açıldığı Yıl 2017????? Düzey
ISCED Kodu Öğretim Türü Örgün Öğretim
Eğitim Dili Türkçe Kontenjan Ort 10
Yabancı Dil
Mesleki Eğitim
Kabul Koşulları
Önceki Öğrenmenin Tanınması

Türkiyedeki ve yabancı ülkelerdeki yükseköğretim kurumlarından İstanbul Üniversitesine yatay geçiş yapmak isteyen öğrenciler için Yükseköğretim Kurumlarında Ön Lisans ve Lisans Düzeyindeki Programlar Arasında Geçiş, Çift Anadal, Yandal ile Kurumlararası Kredi Transferi Yapılması Esaslarına İlişkin Yönetmelik ve Üniversitemiz Senatosunun belirlediği esas ve şartlar uygulanır.

Meslek Yüksekokullarından mezun olanların, bitirdikleri alanların devamı niteliğindeki lisans programlarına dikey geçişleri için Meslek Yüksekokulları ve Açık Öğretim Ön Lisans Programları Mezunlarının Lisans Öğrenimine Devamları Hakkındaki Yönetmelik hükümleri uygulanır.

Özel Koşullar
İş Birliği Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Anatomi Anabilim Dalı Öğretim Üyeleri ile birlikte yürütülmektedir.
İş Birliği Olan Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Anatomi Anabilim Dalı Öğretim Üyeleri
Program Başkanı

Vizyon

Doktora adaylarının Anatomi ile ilgili tüm konularda yeterli bilgi ve beceri birikimine sahip olabilmeleri için gerekli olan tüm düşünsel ve teknik olanakları sağlamak. Eğitimin teorik yönü ile Doktora adaylarının öğrenme yöntemleri, öğretme yöntemleri, araştırmada yaratıcılık konularında eğitimlerini sağlamak. Eğitimin teknik yönü ile Doktora adaylarının Anatomi alanında yürütülmesi gerekli olan tüm uygulamalarda bilgi, beceri ve tutum kazandırmak.

Misyon

Kabul Koşulları

2017 © Bilgi İşlem Daire Başkanlığı.