TIP TARİHİ VE ETİK (İSTANBUL TIP), DOKTORA PROGRAMI, (ÖRGÜN ÖĞRETİM)

Genel Bilgi

Açıldığı Yıl 2016-2017 Düzey Doktora
ISCED Kodu Öğretim Türü Örgün Öğretim
Eğitim Dili Türkçe Kontenjan Ort
Yabancı Dil
Mesleki Eğitim Tıp Tarihi ve Etik
Kabul Koşulları Tıp Tarihi ve Etik Yüksek Lisans, Tıp Fakültesi Lisans, Diş Hekimliği Fakültesi Lisans, Veterinerlik Fakültesi Lisans Mezunu Olmak.
Önceki Öğrenmenin Tanınması

Türkiyedeki ve yabancı ülkelerdeki yükseköğretim kurumlarından İstanbul Üniversitesine yatay geçiş yapmak isteyen öğrenciler için Yükseköğretim Kurumlarında Ön Lisans ve Lisans Düzeyindeki Programlar Arasında Geçiş, Çift Anadal, Yandal ile Kurumlararası Kredi Transferi Yapılması Esaslarına İlişkin Yönetmelik ve Üniversitemiz Senatosunun belirlediği esas ve şartlar uygulanır.

Meslek Yüksekokullarından mezun olanların, bitirdikleri alanların devamı niteliğindeki lisans programlarına dikey geçişleri için Meslek Yüksekokulları ve Açık Öğretim Ön Lisans Programları Mezunlarının Lisans Öğrenimine Devamları Hakkındaki Yönetmelik hükümleri uygulanır.

Özel Koşullar -
İş Birliği -
İş Birliği Olan -
Program Başkanı Prof. Dr. İLHAN İLKILIÇ

Vizyon

Misyon

Kabul Koşulları

Tıp Tarihi ve Etik Yüksek Lisans, Tıp Fakültesi Lisans, Diş Hekimliği Fakültesi Lisans, Veterinerlik Fakültesi Lisans Mezunu Olmak.

2017 © Bilgi İşlem Daire Başkanlığı.