BİYOFİZİK(CERRAHPAŞA TIP), DOKTORA PROGRAMI, (ÖRGÜN ÖĞRETİM)

Genel Bilgi

Açıldığı Yıl 1974-1975 Düzey
ISCED Kodu 7 / 72 Öğretim Türü Örgün Öğretim
Eğitim Dili Türkçe Kontenjan Ort 4
Yabancı Dil YOK
Mesleki Eğitim YOK
Kabul Koşulları İstanbul Üniversitesi Eğitim Öğretim Yönetmeliği ve Senato tarafından kabul edilen başvuru koşulları (ALES, ÜDS veya Dengi sınavları, Mülakat), Biyokimya Uzmanlık ,Diş Hekimliği Lisans ,Fizyoloji Uzmanlık ,Tıp Fakültesi Lisans, Veteriner Fakültesi Lisans, Biyofizik Yüksek Lisans mezunu
Önceki Öğrenmenin Tanınması

Türkiyedeki ve yabancı ülkelerdeki yükseköğretim kurumlarından İstanbul Üniversitesine yatay geçiş yapmak isteyen öğrenciler için Yükseköğretim Kurumlarında Ön Lisans ve Lisans Düzeyindeki Programlar Arasında Geçiş, Çift Anadal, Yandal ile Kurumlararası Kredi Transferi Yapılması Esaslarına İlişkin Yönetmelik ve Üniversitemiz Senatosunun belirlediği esas ve şartlar uygulanır.

Meslek Yüksekokullarından mezun olanların, bitirdikleri alanların devamı niteliğindeki lisans programlarına dikey geçişleri için Meslek Yüksekokulları ve Açık Öğretim Ön Lisans Programları Mezunlarının Lisans Öğrenimine Devamları Hakkındaki Yönetmelik hükümleri uygulanır.

Özel Koşullar Bilimsel Hazırlık koşulu ile, Biyokimya Uzmanlık ,Diş Hekimliği Lisans ,Fizyoloji Uzmanlık ,Tıp Fakültesi Lisans, Veteriner Fakültesi Lisans Fizik bölümü mezunları
İş Birliği YOK
İş Birliği Olan YOK
Program Başkanı Prof. Dr. ÜMİT BORA BARUTÇU

Vizyon

Alanında ulusal düzeydeki lisans ve lisansüstü programlara rehberlik eden, gelişmelere yön veren, uluslararası düzeyde ise bilimsel olarak etkin olan bir program olmak.

Misyon

Alanında yetkin, araştırmacı, toplum sağlığı için tam yetki ile görev ve sorumluluklar üstlenebilen uzmanlar yetiştirmek. Değişik temel bilim alanlarında lisans eğitimini almış olan öğrencilerimizi biyofizik alanında gerekli ve yeterli bilimsel bilgilerle donatmak ve geleceğin bilim insanlarını yetiştirmek, Biyofizik alanında evrensel düzeyde ülkemiz ihtiyaçlarına uygun çalışmalar yapmak, ilgili konularda kuramsal ve uygulamalı yeni bilgi ve gelişmeleri öğrencilere sunarak onları geliştirmek.

Kabul Koşulları

İstanbul Üniversitesi Eğitim Öğretim Yönetmeliği ve Senato tarafından kabul edilen başvuru koşulları (ALES, ÜDS veya Dengi sınavları, Mülakat), Biyokimya Uzmanlık ,Diş Hekimliği Lisans ,Fizyoloji Uzmanlık ,Tıp Fakültesi Lisans, Veteriner Fakültesi Lisans, Biyofizik Yüksek Lisans mezunu

2017 © Bilgi İşlem Daire Başkanlığı.