MOLEKÜLER TIP, DOKTORA PROGRAMI, (ÖRGÜN ÖĞRETİM)

Genel Bilgi

Açıldığı Yıl 1982-1983 Düzey lisansüstü
ISCED Kodu 7/72 Öğretim Türü Örgün Öğretim
Eğitim Dili Türkçe Kontenjan Ort 7
Yabancı Dil yok
Mesleki Eğitim yok
Kabul Koşulları İstanbul Üniversitesi Eğitim Öğretim Yönetmeliği ve Senato tarafından kabul edilen başvuru koşulları (ALES, ÜDS veya Dengi sınavları, Mülakat)
Önceki Öğrenmenin Tanınması

Türkiyedeki ve yabancı ülkelerdeki yükseköğretim kurumlarından İstanbul Üniversitesine yatay geçiş yapmak isteyen öğrenciler için Yükseköğretim Kurumlarında Ön Lisans ve Lisans Düzeyindeki Programlar Arasında Geçiş, Çift Anadal, Yandal ile Kurumlararası Kredi Transferi Yapılması Esaslarına İlişkin Yönetmelik ve Üniversitemiz Senatosunun belirlediği esas ve şartlar uygulanır.

Meslek Yüksekokullarından mezun olanların, bitirdikleri alanların devamı niteliğindeki lisans programlarına dikey geçişleri için Meslek Yüksekokulları ve Açık Öğretim Ön Lisans Programları Mezunlarının Lisans Öğrenimine Devamları Hakkındaki Yönetmelik hükümleri uygulanır.

Özel Koşullar Moleküler Tıp, Biyokimya, Biyoloji, Tıbbi Biyoloji, İmmünoloji , Deney Hayvanları Biyolojisi, Veterinerlik, Sinir Bilim, Moleküler Biyoloji ve Genetik, Moleküler ve Klinik Genetik, Zootekni (genetik) alanında yüksek lisans veya uzmanlık derecesine sahip olmak. Tıp doktorları ve Tıp dalında uzmanlık derecesini alanlar direkt olarak doktoraya başvurabilirler. Bilimsel Hazırlık ile kabul: Kimya Yüksek Lisansı derecesi ile başvuranlar bilimsel hazırlık şartı ile bu programa başvurabilirler
İş Birliği yok
İş Birliği Olan yok
Program Başkanı Prof. Dr. İLHAN YAYLIM ERALTAN

Vizyon

Moleküler Tıp alanında bilime ve insan sağlığına katkısı olacak nitelikli araştırmalar yapmak, araştırmacılar yetiştirmektir

Misyon

Moleküler Tıp alanında bilime ve insan sağlığına katkısı olacak nitelikli araştırmalar yapmak, araştırmacılar yetiştirmektir

Kabul Koşulları

İstanbul Üniversitesi Eğitim Öğretim Yönetmeliği ve Senato tarafından kabul edilen başvuru koşulları (ALES, ÜDS veya Dengi sınavları, Mülakat)

2017 © Bilgi İşlem Daire Başkanlığı.