TEDARİK ZİNCİRİ YÖNETİMİ, TEZSİZ YÜKSEK LİSANS PROGRAMI, (İKİNCİ ÖĞRETİM)

Genel Bilgi

Açıldığı Yıl Düzey
ISCED Kodu Öğretim Türü
Eğitim Dili Turkish Kontenjan Ort
Yabancı Dil
Mesleki Eğitim
Kabul Koşulları ALES puanının en az 55 INSERT INTO hiyerarsi_icerik (id, h_id, adi, dil, misyon, vizyon, egitim, bilgi, beceri, davranis, kabul, mezuniyet, unvan) VALUES (ellibeş) olması gerekmektedir. Yabancı Dil puanı aranmaz.\r\n\r\n Adayların değerlendirilmesinde:\r\n ALES puanının %50si\r\n Lisans Bitirme Derecesinin %25i\r\n Mülakat Notunun %25i alınarak hesaplanacak başarı puanının en az 60 olması şartı aranır.
Önceki Öğrenmenin Tanınması

Türkiyedeki ve yabancı ülkelerdeki yükseköğretim kurumlarından İstanbul Üniversitesine yatay geçiş yapmak isteyen öğrenciler için Yükseköğretim Kurumlarında Ön Lisans ve Lisans Düzeyindeki Programlar Arasında Geçiş, Çift Anadal, Yandal ile Kurumlararası Kredi Transferi Yapılması Esaslarına İlişkin Yönetmelik ve Üniversitemiz Senatosunun belirlediği esas ve şartlar uygulanır.

Meslek Yüksekokullarından mezun olanların, bitirdikleri alanların devamı niteliğindeki lisans programlarına dikey geçişleri için Meslek Yüksekokulları ve Açık Öğretim Ön Lisans Programları Mezunlarının Lisans Öğrenimine Devamları Hakkındaki Yönetmelik hükümleri uygulanır.

Özel Koşullar
İş Birliği
İş Birliği Olan
Program Başkanı Prof. Dr. MURAT ERDAL

Vizyon

Misyon

Kabul Koşulları

ALES puanının en az 55 INSERT INTO hiyerarsi_icerik (id, h_id, adi, dil, misyon, vizyon, egitim, bilgi, beceri, davranis, kabul, mezuniyet, unvan) VALUES (ellibeş) olması gerekmektedir. Yabancı Dil puanı aranmaz.\r\n\r\n Adayların değerlendirilmesinde:\r\n ALES puanının %50si\r\n Lisans Bitirme Derecesinin %25i\r\n Mülakat Notunun %25i alınarak hesaplanacak başarı puanının en az 60 olması şartı aranır.

2019 © Bilgi İşlem Daire Başkanlığı.