ULUSLARARASI İŞLETMECİLİK, TEZSİZ YÜKSEK LİSANS PROGRAMI, (İKİNCİ ÖĞRETİM)

Genel Bilgi

Açıldığı Yıl 2009-2010 Bahar Yarı Yılı Düzey Yüksek Lisans
ISCED Kodu Genel Alan:3, Temel Alan: 34, Eğitim ve Öğretim Alanı :345 Öğretim Türü İkinci Öğretim
Eğitim Dili Turkish Kontenjan Ort 30
Yabancı Dil Yok
Mesleki Eğitim Yok
Kabul Koşulları ALES puanının en az 55 INSERT INTO hiyerarsi_icerik (id, h_id, adi, dil, misyon, vizyon, egitim, bilgi, beceri, davranis, kabul, mezuniyet, unvan) VALUES (ellibeş) olması gerekmektedir. Yabancı Dil puanı aranmaz.\r\n\r\nAdayların değerlendirilmesinde:\r\nALES puanının %50si\r\nLisans Bitirme Derecesinin %25i\r\nMülakat Notunun %25i alınarak hesaplanacak başarı puanının en az 60 olması şartı aranır.
Önceki Öğrenmenin Tanınması

Türkiyedeki ve yabancı ülkelerdeki yükseköğretim kurumlarından İstanbul Üniversitesine yatay geçiş yapmak isteyen öğrenciler için Yükseköğretim Kurumlarında Ön Lisans ve Lisans Düzeyindeki Programlar Arasında Geçiş, Çift Anadal, Yandal ile Kurumlararası Kredi Transferi Yapılması Esaslarına İlişkin Yönetmelik ve Üniversitemiz Senatosunun belirlediği esas ve şartlar uygulanır.

Meslek Yüksekokullarından mezun olanların, bitirdikleri alanların devamı niteliğindeki lisans programlarına dikey geçişleri için Meslek Yüksekokulları ve Açık Öğretim Ön Lisans Programları Mezunlarının Lisans Öğrenimine Devamları Hakkındaki Yönetmelik hükümleri uygulanır.

Özel Koşullar Yok
İş Birliği Öğrencilerin üniversite içinden veya başka üniversitelerden alan ile ilgili programlardan toplam iki ders alma hakkı vardır. Bunun dışında çift anadal, yandal, ortak diploma işbirliği olanakları henüz bulunmamaktadır ancak bunlara yönelik olanaklar araştırılmaktadır.
İş Birliği Olan Diploma programının henüz çift anadal ve yandal programına ilişkin bir düzenlemesi bulunmamaktadır. Öğrencilerin üniversite içindeki ilgili diğer programlardan veya diğer üniversitelerin ilgili programlarından toplam iki ders alma hakkı vardır. Ulusal ve uluslararası düzeyde ortak diploma programları gerçekleştirme imkanları üzerinde çalışılmaktadır.
Program Başkanı Prof. Dr. EMRAH CENGİZ

Vizyon

Uluslararası İşletmecilik programları alanında öncü ve öncelikle tercih edilen yüksek lisans programı olmak

Misyon

İstanbul Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Uluslararası İşletmecilik Yüksek Lisans Programının misyonu; • Çok boyutlu ve bağımsız düşünce yeteneği ile donanmış, sosyal sorumluluk bilincine sahip, öğrenmeyi öğrenmiş lisansüstü mezunlar yetiştirmek, • Toplumun beklentilerinin ötesinde uluslararası boyutta liderlik niteliklerine sahip ve geleceği şekillendirecek bireyler yetiştirerek, ulusal ve uluslararası kuruluşların çok yönlü nitelikli insan kaynağı ihtiyacını karşılamak, • Uluslararası alanda kabul gören özgün araştırmalar ve toplantılar yaparak bilimsel bilgi üretmek, üretilen bilgiyi kamu ve özel sektörün çeşitli alanlarında fark yaratacak şekilde kullanıma sunmak, • Ulusal ve Uluslararası bazda Kamu, Özel Sektör ve Sivil Toplum Kuruluşları ile işbirliği alanları geliştirmek ve destek sağlamaktır.

Kabul Koşulları

ALES puanının en az 55 INSERT INTO hiyerarsi_icerik (id, h_id, adi, dil, misyon, vizyon, egitim, bilgi, beceri, davranis, kabul, mezuniyet, unvan) VALUES (ellibeş) olması gerekmektedir. Yabancı Dil puanı aranmaz.\r\n\r\nAdayların değerlendirilmesinde:\r\nALES puanının %50si\r\nLisans Bitirme Derecesinin %25i\r\nMülakat Notunun %25i alınarak hesaplanacak başarı puanının en az 60 olması şartı aranır.

2019 © Bilgi İşlem Daire Başkanlığı.