ÇALIŞMA EKONOMİSİ, TEZLİ YÜKSEK LİSANS PROGRAMI, (ÖRGÜN ÖĞRETİM)

Genel Bilgi

Açıldığı Yıl 1997-1998 Düzey Yüksek Lisans
ISCED Kodu 31 Öğretim Türü Örgün Öğretim
Eğitim Dili Türkçe Kontenjan Ort 25
Yabancı Dil Bulunmamaktadır
Mesleki Eğitim ktisat, İşletme, Siyasal Bilgiler, Hukuk fakülteleri dışından gelen öğrencilere Bilimsel Hazırlık Programı uygulanmaktadır
Kabul Koşulları Lisans mezunu olmak, ALES'ten minimum 55 puan, GRE'den 610 puan veya GMATT'ten 450 puan almış olmak, Üniversite tarafından yapılan yabancı dil sınavından, KPDS/ÜDS'den minimum 55 puan, TOEFL (PBT) 453, (IBT) 55, ILTS'den 5 puan almış olmak.
Önceki Öğrenmenin Tanınması

Türkiyedeki ve yabancı ülkelerdeki yükseköğretim kurumlarından İstanbul Üniversitesine yatay geçiş yapmak isteyen öğrenciler için Yükseköğretim Kurumlarında Ön Lisans ve Lisans Düzeyindeki Programlar Arasında Geçiş, Çift Anadal, Yandal ile Kurumlararası Kredi Transferi Yapılması Esaslarına İlişkin Yönetmelik ve Üniversitemiz Senatosunun belirlediği esas ve şartlar uygulanır.

Meslek Yüksekokullarından mezun olanların, bitirdikleri alanların devamı niteliğindeki lisans programlarına dikey geçişleri için Meslek Yüksekokulları ve Açık Öğretim Ön Lisans Programları Mezunlarının Lisans Öğrenimine Devamları Hakkındaki Yönetmelik hükümleri uygulanır.

Özel Koşullar Bulunmamaktadır
İş Birliği Diğer birimlerin eşdeğer diploma programlarıyla yurtiçi, yurtdışı ortak diploma vb. işbirliği yapmak mümkündür.
İş Birliği Olan Bulunmamaktadır
Program Başkanı

Vizyon

Çalışma Ekonomisi alanında bilimsel araştırmalara ve nitelikli bireylerin yetiştirilmesine öncülük etmektir.

Misyon

Gelir dağılımı, emek piyasaları, istihdam, işsizlik, ücret araştırmaları ile bilime katkı sağlamak ve alanında uzman bireyler yetiştirmektir.

Kabul Koşulları

Lisans mezunu olmak, ALES'ten minimum 55 puan, GRE'den 610 puan veya GMATT'ten 450 puan almış olmak, Üniversite tarafından yapılan yabancı dil sınavından, KPDS/ÜDS'den minimum 55 puan, TOEFL (PBT) 453, (IBT) 55, ILTS'den 5 puan almış olmak.

Bilgi İşlem Daire Başkanlığı © 2024