BİYOKİMYA (VETERİNER), TEZLİ YÜKSEK LİSANS PROGRAMI, (ÖRGÜN ÖĞRETİM)

Genel Bilgi

Açıldığı Yıl 1984 Düzey Yüksek Lisans
ISCED Kodu 6.64 Öğretim Türü Örgün Öğretim
Eğitim Dili Türkçe Kontenjan Ort 3
Yabancı Dil yok
Mesleki Eğitim yok
Kabul Koşulları Biyoloji Lisans, Eczacılık Lisans INSERT INTO hiyerarsi_icerik (id, h_id, adi, dil, misyon, vizyon, egitim, bilgi, beceri, davranis, kabul, mezuniyet, unvan) VALUES (4 yıllık) Kimya Lisans, Kimya Mühendisliği Lisans, Moleküler Biyoloji ve Genetik Lisans, Tıbbi Biyolojik Bilimler Bölümü Lisans, Veteriner Fakültesi Lisans mezunu olmak.
Önceki Öğrenmenin Tanınması

Türkiyedeki ve yabancı ülkelerdeki yükseköğretim kurumlarından İstanbul Üniversitesine yatay geçiş yapmak isteyen öğrenciler için Yükseköğretim Kurumlarında Ön Lisans ve Lisans Düzeyindeki Programlar Arasında Geçiş, Çift Anadal, Yandal ile Kurumlararası Kredi Transferi Yapılması Esaslarına İlişkin Yönetmelik ve Üniversitemiz Senatosunun belirlediği esas ve şartlar uygulanır.

Meslek Yüksekokullarından mezun olanların, bitirdikleri alanların devamı niteliğindeki lisans programlarına dikey geçişleri için Meslek Yüksekokulları ve Açık Öğretim Ön Lisans Programları Mezunlarının Lisans Öğrenimine Devamları Hakkındaki Yönetmelik hükümleri uygulanır.

Özel Koşullar yok
İş Birliği yok
İş Birliği Olan yok
Program Başkanı

Vizyon

Programı tamamlamış öğrencinin biyokimyasal reaksiyonlar metabolik reaksiyonlar ve metabolizma öğretilmesi. Canlının hücre düzeyinde kimyasal ve biyolojik davranışları hakkında bilgi edinilmesi

Misyon

Programı alan öğrenciye canlının temel taşlarını oluşturan karbonhidrat, lipit ve proteinlerin kimyasal yapılarının öğretilmesi ve metabolik reaksiyonların anlatılması

Kabul Koşulları

Biyoloji Lisans, Eczacılık Lisans INSERT INTO hiyerarsi_icerik (id, h_id, adi, dil, misyon, vizyon, egitim, bilgi, beceri, davranis, kabul, mezuniyet, unvan) VALUES (4 yıllık) Kimya Lisans, Kimya Mühendisliği Lisans, Moleküler Biyoloji ve Genetik Lisans, Tıbbi Biyolojik Bilimler Bölümü Lisans, Veteriner Fakültesi Lisans mezunu olmak.

2017 © Bilgi İşlem Daire Başkanlığı.