BİLİM TARİHİ, TEZLİ YÜKSEK LİSANS PROGRAMI, (ÖRGÜN ÖĞRETİM)

Genel Bilgi

Açıldığı Yıl 2010-2011 Düzey
ISCED Kodu Genel Alan Kodu: 2 - Temel Alan Kodu: 22 - 225 Öğretim Türü
Eğitim Dili Turkish Kontenjan Ort
Yabancı Dil YOK
Mesleki Eğitim YOK
Kabul Koşulları 1. Lisans mezunu olmak 2. Ales sınavına girmiş ve yeterli puan almış olmak 3. ÜDS/KPDS veya YÖK tarafından eşdeğerkiği kabul edilmişYabancı Dil sınavlarından birine girmiş ve yeterli puanı almış olmak 4. Anabilim Dalı tarafından yapılan mülakata girmek Minimum kabul puanları ve ağırlıkları İstanbul Üniversitesi Lisansüstü Eğitim ve Öğretim Yönetmeliği ve Senatonun belirlediği koşullar çerçevesinde saptanmaktadır.
Önceki Öğrenmenin Tanınması

Türkiyedeki ve yabancı ülkelerdeki yükseköğretim kurumlarından İstanbul Üniversitesine yatay geçiş yapmak isteyen öğrenciler için Yükseköğretim Kurumlarında Ön Lisans ve Lisans Düzeyindeki Programlar Arasında Geçiş, Çift Anadal, Yandal ile Kurumlararası Kredi Transferi Yapılması Esaslarına İlişkin Yönetmelik ve Üniversitemiz Senatosunun belirlediği esas ve şartlar uygulanır.

Meslek Yüksekokullarından mezun olanların, bitirdikleri alanların devamı niteliğindeki lisans programlarına dikey geçişleri için Meslek Yüksekokulları ve Açık Öğretim Ön Lisans Programları Mezunlarının Lisans Öğrenimine Devamları Hakkındaki Yönetmelik hükümleri uygulanır.

Özel Koşullar YOK
İş Birliği Yurtiçi ve yurtdışı eşdeğer diploma programlarıyla ortak diploma vb. programların açılması mümkündür.
İş Birliği Olan YOK
Program Başkanı

Vizyon

Uluslararası bilim tarihi çevrelerinde söz sahibi olan gelişmiş ülke üniversitelerinde uygulanan bilim tarihi yüksek lisans programlarından daha ileri seviyede bir program uygulamak.

Misyon

Bilim tarihinin değişik alanlarında araştırma ve inceleme yapabilecek, Türkiye'de bilim ve teknoloji mirasını inceleyebilecek ve değerlendirebilecek derecede bilgi, beceri ve tutum sahibi, yaptıkları bilim tarihi araştırmalarını uluslarası platformlarda sunabilecek ve Türkiye'yi bilim tarihi çevrelerinde temsil edebilecek bireyler yetiştirmek.

Kabul Koşulları

1. Lisans mezunu olmak 2. Ales sınavına girmiş ve yeterli puan almış olmak 3. ÜDS/KPDS veya YÖK tarafından eşdeğerkiği kabul edilmişYabancı Dil sınavlarından birine girmiş ve yeterli puanı almış olmak 4. Anabilim Dalı tarafından yapılan mülakata girmek Minimum kabul puanları ve ağırlıkları İstanbul Üniversitesi Lisansüstü Eğitim ve Öğretim Yönetmeliği ve Senatonun belirlediği koşullar çerçevesinde saptanmaktadır.

2019 © Bilgi İşlem Daire Başkanlığı.