KANSER GENETİĞİ, TEZLİ YÜKSEK LİSANS PROGRAMI, (ÖRGÜN ÖĞRETİM)

Genel Bilgi

Açıldığı Yıl 1986-1987/1993-1994 Düzey
ISCED Kodu 7/72 Öğretim Türü
Eğitim Dili Türkçe Kontenjan Ort 3
Yabancı Dil YOK
Mesleki Eğitim YOK
Kabul Koşulları İstanbul Üniversitesi Eğitim Öğretim Yönetmeliği ve Senato tarafından kabul edilen başvuru koşulları (ALES, ÜDS veya Dengi sınavları, Mülakat)
Önceki Öğrenmenin Tanınması

Türkiyedeki ve yabancı ülkelerdeki yükseköğretim kurumlarından İstanbul Üniversitesine yatay geçiş yapmak isteyen öğrenciler için Yükseköğretim Kurumlarında Ön Lisans ve Lisans Düzeyindeki Programlar Arasında Geçiş, Çift Anadal, Yandal ile Kurumlararası Kredi Transferi Yapılması Esaslarına İlişkin Yönetmelik ve Üniversitemiz Senatosunun belirlediği esas ve şartlar uygulanır.

Meslek Yüksekokullarından mezun olanların, bitirdikleri alanların devamı niteliğindeki lisans programlarına dikey geçişleri için Meslek Yüksekokulları ve Açık Öğretim Ön Lisans Programları Mezunlarının Lisans Öğrenimine Devamları Hakkındaki Yönetmelik hükümleri uygulanır.

Özel Koşullar Biyoloji Bölümü Lisans, Moleküler Biyoloji ve Genetik Bölümü Lisans, Tibbi Biyolojik Bilimler Bölümü Lisans, mezunu olmak
İş Birliği YOK
İş Birliği Olan YOK
Program Başkanı Prof. Dr. HÜLYA YAZICI ÖZBEK

Vizyon

Kanserin genetik temellerinin açığa kavuşturulmasına katkıda bulunan, gözlem yapma yeteneği yüksek, kanser araştırmalarında güncel moleküler teknikleri üst düzeyde kullanabilen nitelikli mezunları ile uluslararası düzeyde kabul gören bir program olmaktır.

Misyon

Programın misyonu, kanserin genetik yapısı konusunda fikir sahibi olan, temel bilimlerle klinik bilimler arasında köprü kurabilen, bu yolla kanser konusunda riskli bireylerin belirlenmesi ve korunması konusunda deneyimli, kanserin erken teşhisi, takibi ve yeni tedavi protokollerinin gelişimi yönünde moleküler genetik araştırmalar yapabilen, temel bilgileri klinik verilerle birlikte değerlendirebilen bilim adamları yetiştirmektir.

Kabul Koşulları

İstanbul Üniversitesi Eğitim Öğretim Yönetmeliği ve Senato tarafından kabul edilen başvuru koşulları (ALES, ÜDS veya Dengi sınavları, Mülakat)

2017 © Bilgi İşlem Daire Başkanlığı.