İLAÇ MÜHENDİSLİĞİ, TEZLİ YÜKSEK LİSANS PROGRAMI, (ÖRGÜN ÖĞRETİM)

Genel Bilgi

Açıldığı Yıl 2011-2012 Düzey
ISCED Kodu 7/72 Öğretim Türü
Eğitim Dili Türkçe Kontenjan Ort
Yabancı Dil YOK
Mesleki Eğitim 1 YIL BİLİMSEL HAZIRLIK EĞİTİMİ
Kabul Koşulları İstanbul Üniversitesi Eğitim Öğretim Yönetmeliği ve Senato tarafından kabul edilen başvuru koşulları (ALES, ÜDS veya dengi sınavlar, mülakat)
Önceki Öğrenmenin Tanınması

Türkiyedeki ve yabancı ülkelerdeki yükseköğretim kurumlarından İstanbul Üniversitesine yatay geçiş yapmak isteyen öğrenciler için Yükseköğretim Kurumlarında Ön Lisans ve Lisans Düzeyindeki Programlar Arasında Geçiş, Çift Anadal, Yandal ile Kurumlararası Kredi Transferi Yapılması Esaslarına İlişkin Yönetmelik ve Üniversitemiz Senatosunun belirlediği esas ve şartlar uygulanır.

Meslek Yüksekokullarından mezun olanların, bitirdikleri alanların devamı niteliğindeki lisans programlarına dikey geçişleri için Meslek Yüksekokulları ve Açık Öğretim Ön Lisans Programları Mezunlarının Lisans Öğrenimine Devamları Hakkındaki Yönetmelik hükümleri uygulanır.

Özel Koşullar Eczacılık Lisans (4 veya 5 yıllık) mezunu olmak Kimya mühendisliği, Makine mühendisliği, Elektrik ve Elektronik mühendisliği ve Endüstri Mühendisliği Diplomasına sahip lisans mezunu olan öğrenciler kabul edilecektir. Eczacılık Fakültesi Öğrencileri belirtilen Mühendislik Fakültelerinde; Mühendislik mezunu öğrenciler ise Eczacılık Fakültesinde danışmanın öngördüğü lisans derslerini alarak 1 yıl “Bilimsel hazırlık” programına dahil olacaklardır.
İş Birliği YOK
İş Birliği Olan YOK
Program Başkanı Prof. Dr. AHMET OĞUL ARAMAN

Vizyon

Alanında ulusal düzeydeki lisans ve lisansüstü programlara rehberlik eden, gelişmelere yön veren, uluslararası düzeyde ise bilimsel olarak etkin olan bir program olmak.

Misyon

Alanında yetkin, araştırmacı, toplum sağlığı için tam yetki ile görev ve sorumluluklar üstlenebilen uzmanlar yetiştirmek.

Kabul Koşulları

İstanbul Üniversitesi Eğitim Öğretim Yönetmeliği ve Senato tarafından kabul edilen başvuru koşulları (ALES, ÜDS veya dengi sınavlar, mülakat)

2017 © Bilgi İşlem Daire Başkanlığı.