İŞLETME (İNGİLİZCE), LİSANS PROGRAMI, (ÖRGÜN ÖĞRETİM)

Genel Bilgi

Açıldığı Yıl 1986 -1987 / 1986 - 1987 Düzey
ISCED Kodu 34 Öğretim Türü
Eğitim Dili English Kontenjan Ort 123
Yabancı Dil Var.
Mesleki Eğitim Yoktur.
Kabul Koşulları * ÖSYM tarafından yapılan YGS ve LYS sınavlarına girmek ve TM-1 türü puana sahip olmak.
Önceki Öğrenmenin Tanınması

Türkiyedeki ve yabancı ülkelerdeki yükseköğretim kurumlarından İstanbul Üniversitesine yatay geçiş yapmak isteyen öğrenciler için Yükseköğretim Kurumlarında Ön Lisans ve Lisans Düzeyindeki Programlar Arasında Geçiş, Çift Anadal, Yandal ile Kurumlararası Kredi Transferi Yapılması Esaslarına İlişkin Yönetmelik ve Üniversitemiz Senatosunun belirlediği esas ve şartlar uygulanır.

Meslek Yüksekokullarından mezun olanların, bitirdikleri alanların devamı niteliğindeki lisans programlarına dikey geçişleri için Meslek Yüksekokulları ve Açık Öğretim Ön Lisans Programları Mezunlarının Lisans Öğrenimine Devamları Hakkındaki Yönetmelik hükümleri uygulanır.

Özel Koşullar * Bir yıl süreli, zorunlu, İngilizce Hazırlık Eğitimi bulunmaktadır. * Hazırlık sınıfı, öğretim süresi sütununda gösterilen yıllara dahil değildir. * İngilizce yeterlik sınavını başaranlar doğrudan birinci sınıfa alınırlar. *Bu programın hazırlık sınıfında başarısızlık nedeniyle kaydı silinen öğrenciler, aynı adı taşıyan ve öğretim dili Türkçe olan programlara, Yükseköğretim Yütürme Kurulu'nun belirlediği kurallara göre ÖSYM'ce yerleştirilebilirler.
İş Birliği Yoktur.
İş Birliği Olan Yoktur.
Program Başkanı

Vizyon

İşletmecilik alanına uluslararası standartlarda katkıda bulunan, yaratıcı, yenilikçi, disiplinlerarası çalışma yapabilen, çok kültürlü bireyler yetiştirmek.

Misyon

*Mezunlarının üstün yönetim ve girişim kabiliyetlerine sahip bireyler olarak yetişeceği yüksek kaliteli akademik programlar sunmak *İşletme Bilimine yönelik yeni akademik kaynaklar üretmek ve yaymak. *İş dünyasındaki profesyonellere yönelik, özellikle etkinlik ve üretkenlik arttırımını hedef alan yüksek kaliteli, yaşam boyu eğitim programları oluşturmak ve sunmak. * Öncelikle odaklandığımız nokta araştırma ve buna dayalı eğitim - öğretim uygulamalarıdır.

Kabul Koşulları

* ÖSYM tarafından yapılan YGS ve LYS sınavlarına girmek ve TM-1 türü puana sahip olmak.

2019 © Bilgi İşlem Daire Başkanlığı.