İSPANYOL DİLİ VE EDEBİYATI, LİSANS PROGRAMI, (ÖRGÜN ÖĞRETİM)

Genel Bilgi

Açıldığı Yıl 1987-1988 de Eğitim ve Öğretime Başlamıştır. Düzey Lisans
ISCED Kodu 2/22/222 Öğretim Türü Örgün Öğretim
Eğitim Dili Türkçe Kontenjan Ort 50
Yabancı Dil İspanyolca (%30)
Mesleki Eğitim Yok
Kabul Koşulları YGS (Puan Türü), YGS EK Kontenjan, Yatay Geçiş ve Dikey Geçişle gelen öğrenciler ile kabul koşullarını tamamlamış yabancı uyruklu öğrenciler programa kabul edilir.
Önceki Öğrenmenin Tanınması

Türkiyedeki ve yabancı ülkelerdeki yükseköğretim kurumlarından İstanbul Üniversitesine yatay geçiş yapmak isteyen öğrenciler için Yükseköğretim Kurumlarında Ön Lisans ve Lisans Düzeyindeki Programlar Arasında Geçiş, Çift Anadal, Yandal ile Kurumlararası Kredi Transferi Yapılması Esaslarına İlişkin Yönetmelik ve Üniversitemiz Senatosunun belirlediği esas ve şartlar uygulanır.

Meslek Yüksekokullarından mezun olanların, bitirdikleri alanların devamı niteliğindeki lisans programlarına dikey geçişleri için Meslek Yüksekokulları ve Açık Öğretim Ön Lisans Programları Mezunlarının Lisans Öğrenimine Devamları Hakkındaki Yönetmelik hükümleri uygulanır.

Özel Koşullar Yok
İş Birliği Programa kabul koşullarını sağlayan diğer program öğrencileri anabilim dalımızda çift anadal veya yandal olanaklarından yararlanabilirler.
İş Birliği Olan Edebiyat Fakültesi öğrencileri anabilim dalımızda çift anadal ve yandal programlarından yararlanmaktadırlar.
Program Başkanı Doç. Dr. EMİRE ZEYNEP ÖNAL

Vizyon

İspanyol Dili ve Edebiyatı Anabilim Dalı’nın vizyonu, Uluslararası ve Avrupa’yla ilişkiler çerçevesinde, İspanyolca konuşan ülkeler ve İspanya ile Türkiye arasındaki kültürler arası ilişkileri geliştirme yetisine sahip, vizyonu açık öğrenciler hazırlamak ve yetiştirmek; eğitim kadrosunca, uluslararası fonlardan da yararlanmak suretiyle gerçekleştirilecek bilimsel çalışmalarla, uluslararası alanda akademik ve bilimsel düzeyi yakalamak ve bu yolla, bölüm olarak alanındaki en saygın konumu elde etmek; Erasmus değişim programı çerçevesinde gerçekleştirmiş olduğumuz anlaşmaları başarıyla yürütmek.

Misyon

İstanbul Üniversitesi’nin misyonunun içindeki yerini alırken, İspanyol Dili ve Edebiyatı Anabilim Dalı’nın misyonu, uluslararası bağlamda dünyanın en çok konuşulan ikinci dili olan ve ekonomik bağlamda dünyanın sekizinci ekonomik gücünü temsil eden bir kültürle Türkiye arasında, diller, kültürler ve disiplinler arası bir köprü vazifesini görmek ve bu çerçevede bilimsel araştırmalar gerçekleştirmektir.

Kabul Koşulları

YGS (Puan Türü), YGS EK Kontenjan, Yatay Geçiş ve Dikey Geçişle gelen öğrenciler ile kabul koşullarını tamamlamış yabancı uyruklu öğrenciler programa kabul edilir.

Bilgi İşlem Daire Başkanlığı © 2024