İŞLETME, LİSANS PROGRAMI, (ÖRGÜN ÖĞRETİM)

Genel Bilgi

Açıldığı Yıl 2006-2007 Akademik yılı Düzey Lisans
ISCED Kodu Genel Alan:3, Temel Alan: 34, Eğitim ve Öğretim Alanı :345 Öğretim Türü Örgün Öğretim
Eğitim Dili Türkçe Kontenjan Ort 80
Yabancı Dil Yok
Mesleki Eğitim Yok
Kabul Koşulları T.C.Vatandaşı öğrenciler için ÖSYM kayıt şartları, ÖSYM'nin her yıl yaptığı ilgili sınavlar (LYS-EA2) ile öğrenci kabul edilmektedir. Yabancı Uyruklu Öğrenciler için "Yurtdışından veya Yabancı Uyruklu Öğrenci Sınavı" ile İ.Ü.Senato Kararı; Yatay ve Dikey Geçişler için İ.Ü. Yatay ve Dikey Geçiş Koşulları Yönergesi, Çiftanadal/Yandal Programları için İ.Ü. Çiftanadal/Yandal Yönergesi Koşulları
Önceki Öğrenmenin Tanınması

Türkiyedeki ve yabancı ülkelerdeki yükseköğretim kurumlarından İstanbul Üniversitesine yatay geçiş yapmak isteyen öğrenciler için Yükseköğretim Kurumlarında Ön Lisans ve Lisans Düzeyindeki Programlar Arasında Geçiş, Çift Anadal, Yandal ile Kurumlararası Kredi Transferi Yapılması Esaslarına İlişkin Yönetmelik ve Üniversitemiz Senatosunun belirlediği esas ve şartlar uygulanır.

Meslek Yüksekokullarından mezun olanların, bitirdikleri alanların devamı niteliğindeki lisans programlarına dikey geçişleri için Meslek Yüksekokulları ve Açık Öğretim Ön Lisans Programları Mezunlarının Lisans Öğrenimine Devamları Hakkındaki Yönetmelik hükümleri uygulanır.

Özel Koşullar Yok
İş Birliği SBF Kamu Yönetimi Programı, SBF Uluslararası İlişkiler Programı, İktisat Fakültesi Programları ve İletişim Fakültesi Programları ile yandal/çift anadal anlaşmaları bulunmaktadır.
İş Birliği Olan SBF Kamu Yönetimi Programı, SBF Uluslararası İlişkiler Programı, İktisat Fakültesi Programları ve İletişim Fakültesi Programları ile yandal/çift anadal anlaşmaları bulunmaktadır.
Program Başkanı

Vizyon

İstanbul Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi’nin kendi alanında öncü ve öncelikle tercih edilen fakültesi olma vizyonu çerçevesinde; SBF İşletme bölümünün vizyonu; üniversite giriş sınavında ilk sırada tercih edilen; çağdaş, bilimsel, bağımsız düşünme ve yorumlama yeteneği kazanmış bireyler yetiştiren; mezunları kamu ve özel sektörde öncelikle talep gören; işletme disiplininde ve disiplinlerarası alanlarda nitelikli araştırmalar yaparak ürettiği bilgiyi toplumla paylaşan bir bölüm olmaktır.

Misyon

İstanbul Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi İşletme Bölümü’nün misyonu; • Çok boyutlu ve bağımsız düşünce yeteneği ile donanmış, sosyal sorumluluk bilincine sahip, öğrenmeyi öğrenmiş mezunlar yetiştirecek lisans ve lisansüstü programlar oluşturmak, • Toplumun beklentilerinin ötesinde liderlik niteliklerine sahip ve sosyal sorumluluk bilinciyle geleceği şekillendirecek bireyler yetiştirerek Kamu ve Özel Sektör kuruluşlarının çok yönlü nitelikli insan kaynağı ihtiyacını karşılamak, • Uluslararası alanda kabul gören özgün araştırmalar ve toplantılar yaparak bilimsel bilgi üretmek, üretilen bilgiyi kamu ve özel sektörün çeşitli alanlarında fark yaratacak şekilde kullanıma sunmak, • Kamu, Özel Sektör ve Sivil Toplum Kuruluşları ile işbirliği alanları geliştirmek ve destek sağlamaktır.

Kabul Koşulları

T.C.Vatandaşı öğrenciler için ÖSYM kayıt şartları, ÖSYM'nin her yıl yaptığı ilgili sınavlar (LYS-EA2) ile öğrenci kabul edilmektedir. Yabancı Uyruklu Öğrenciler için "Yurtdışından veya Yabancı Uyruklu Öğrenci Sınavı" ile İ.Ü.Senato Kararı; Yatay ve Dikey Geçişler için İ.Ü. Yatay ve Dikey Geçiş Koşulları Yönergesi, Çiftanadal/Yandal Programları için İ.Ü. Çiftanadal/Yandal Yönergesi Koşulları

2019 © Bilgi İşlem Daire Başkanlığı.