FİZİK, LİSANS PROGRAMI, (ÖRGÜN ÖĞRETİM)

Genel Bilgi

Açıldığı Yıl 1933-1934 Düzey Lisans
ISCED Kodu 441 Öğretim Türü Örgün Öğretim
Eğitim Dili Türkçe Kontenjan Ort 80
Yabancı Dil Hazırlık Sınıfı vardır. 2014-2015 eğitim öğretim yılından itibaren derslerin en az %30 u İngilizce olarak yapılacaktır.
Mesleki Eğitim yok
Kabul Koşulları Üniversite Giriş sınavında yeterli puanı sağlamak veya yatay geçişlerde gerekli kriterleri sağlamak (LYS den MEF türünden yetli puanı almak)
Önceki Öğrenmenin Tanınması

Türkiyedeki ve yabancı ülkelerdeki yükseköğretim kurumlarından İstanbul Üniversitesine yatay geçiş yapmak isteyen öğrenciler için Yükseköğretim Kurumlarında Ön Lisans ve Lisans Düzeyindeki Programlar Arasında Geçiş, Çift Anadal, Yandal ile Kurumlararası Kredi Transferi Yapılması Esaslarına İlişkin Yönetmelik ve Üniversitemiz Senatosunun belirlediği esas ve şartlar uygulanır.

Meslek Yüksekokullarından mezun olanların, bitirdikleri alanların devamı niteliğindeki lisans programlarına dikey geçişleri için Meslek Yüksekokulları ve Açık Öğretim Ön Lisans Programları Mezunlarının Lisans Öğrenimine Devamları Hakkındaki Yönetmelik hükümleri uygulanır.

Özel Koşullar yok
İş Birliği Mühendislik, Tıp Fakültesi ve Fen Fakültesi birimleri ile işbirliği yapılabilir.
İş Birliği Olan Matematik ve Astronomi Bölümleri
Program Başkanı Prof. Dr. DENİZ ULUTAŞ

Vizyon

Fizik alanında uluslararası düzeyde tanınan, tercih edilen ve kabul gören bir fakülte olacaktır.

Misyon

Türkiye nin ilk fizik bölümü olan bölümümüz , analiz ve sentez yeteneği ile donanmış, mesleki yetkinliğe sahip bireyler yetiştirmek, evrensel düzeyde bilgi üreterek ülke bilim ve teknolojisine katkıda bulunmak ve bilimsel bilginin halka aktarılmasında bir köprü görevi üstlenmektir.

Kabul Koşulları

Üniversite Giriş sınavında yeterli puanı sağlamak veya yatay geçişlerde gerekli kriterleri sağlamak (LYS den MEF türünden yetli puanı almak)

2018 © Bilgi İşlem Daire Başkanlığı.