BİYOLOJİ, LİSANS PROGRAMI, (ÖRGÜN ÖĞRETİM)

Genel Bilgi

Açıldığı Yıl 1933 -1934 / 1981-1982 Düzey Lisans
ISCED Kodu 42 Öğretim Türü Örgün Öğretim
Eğitim Dili Türkçe Kontenjan Ort 100
Yabancı Dil Program derslerinin en az %30'u İngilizce olup, hazırlık eğitimi bulunmaktadır.
Mesleki Eğitim
Kabul Koşulları Merkezi olarak yürütülen Y-YGS/Y-LYS sınavından MF-2 puan türünden ÖSYM tarafından belirlenmiş puan aralığına sahip olarak yerleştirilmiş olmak. Dikey geçiş yapacak öğrenciler için, ÖSYM tarafından yapılan sınavdan başarılı olmak. Yabancı öğrenciler veya yatay geçiş ile Biyoloji bölümüne gelecek öğrenciler için ise İstanbul Üniversitesi senatosu tarafından belirtilmiş aranan şartlara sahip olarak yerleştirilmiş olmak.
Önceki Öğrenmenin Tanınması

Türkiyedeki ve yabancı ülkelerdeki yükseköğretim kurumlarından İstanbul Üniversitesine yatay geçiş yapmak isteyen öğrenciler için Yükseköğretim Kurumlarında Ön Lisans ve Lisans Düzeyindeki Programlar Arasında Geçiş, Çift Anadal, Yandal ile Kurumlararası Kredi Transferi Yapılması Esaslarına İlişkin Yönetmelik ve Üniversitemiz Senatosunun belirlediği esas ve şartlar uygulanır.

Meslek Yüksekokullarından mezun olanların, bitirdikleri alanların devamı niteliğindeki lisans programlarına dikey geçişleri için Meslek Yüksekokulları ve Açık Öğretim Ön Lisans Programları Mezunlarının Lisans Öğrenimine Devamları Hakkındaki Yönetmelik hükümleri uygulanır.

Özel Koşullar -
İş Birliği Diploma programının eğitim-öğretim yılı kontenjanlarına göre Fizik, Matematik, Kimya, Astronomi ve Uzay Bilimleri, Moleküler Biyoloji ve Genetik, Bilgisayar Bilimleri Bölümleri ile Su Bilimleri Fakültesi arasında yandal ve çift anadal işbirliği olanakları bulunmaktadır.
İş Birliği Olan Fen Fakültesinin diğer programları (Fizik, Matematik, Kimya, Astronomi ve Uzay Bilimleri, Moleküler Biyoloji ve Genetik), Bilgisayar Bilimleri ve Su Bilimleri Fakültesi ile yan dal ve çift anadal öğrenim işbirliği vardır.
Program Başkanı Prof. Dr. NİHAL ÖMÜR BULAN

Vizyon

İstanbul Üniversitesi Fen Fakültesi Biyoloji Bölümü temel bilimler alanında ulusal ve uluslararası düzeyde tanınan-saygınlığı olan; en iyiler arasından tercih edilen ve kabul gören; eğitim-öğretimde, bilimsel araştırma ve geliştirmede öncü ve sürekli yenilikçi bir bölüm olmak.

Misyon

TTürkiye’nin ilk Fen Fakültesi olan İstanbul Üniversitesi Fen Fakültesi Biyoloji Bölümünün misyonu, dinamik ve deneyimli akademik kadrosu ile çağdaş, analiz ve sentez yeteneği ile donanmış, sorgulayan öğrenci profili ortaya koymak, mesleki yetkinliğe sahip biyolog yetiştirmek, evrensel düzeyde bilgi üreterek, nitelikli, özgün ve yenilikçi araştırmalar yaparak ülke bilim ve teknolojisine katkıda bulunmak ve bilimsel bilginin halka aktarılmasında bir köprü görevi üstlenmek; sanayi ve kamu kurumları ile yakın işbirliği içinde olarak bölgesel ve küresel kalkınmaya katkı sağlamak.

Kabul Koşulları

Merkezi olarak yürütülen Y-YGS/Y-LYS sınavından MF-2 puan türünden ÖSYM tarafından belirlenmiş puan aralığına sahip olarak yerleştirilmiş olmak. Dikey geçiş yapacak öğrenciler için, ÖSYM tarafından yapılan sınavdan başarılı olmak. Yabancı öğrenciler veya yatay geçiş ile Biyoloji bölümüne gelecek öğrenciler için ise İstanbul Üniversitesi senatosu tarafından belirtilmiş aranan şartlara sahip olarak yerleştirilmiş olmak.

Bilgi İşlem Daire Başkanlığı © 2024