RADYO, TELEVİZYON VE SİNEMA, LİSANS PROGRAMI, (UZAKTAN ÖĞRETİM)

Genel Bilgi

Açıldığı Yıl 2009-2010 Düzey Lisans
ISCED Kodu Genel Alan Kodu: 3, Temel Alan Kodu: 32, Eğitim-Öğretim Alanları: 321/213 Öğretim Türü Uzaktan Öğretim
Eğitim Dili Türkçe Kontenjan Ort 110
Yabancı Dil yok
Mesleki Eğitim yok
Kabul Koşulları Lise diploması sahibi olmak, merkezi LYS sınavında (Sözel TS-2) yeterli puan almak, DGS, sınavından yeterli puan almış olmak, yatay geçiş başvuru koşullarını taşıyor olmak.
Önceki Öğrenmenin Tanınması

Türkiyedeki ve yabancı ülkelerdeki yükseköğretim kurumlarından İstanbul Üniversitesine yatay geçiş yapmak isteyen öğrenciler için Yükseköğretim Kurumlarında Ön Lisans ve Lisans Düzeyindeki Programlar Arasında Geçiş, Çift Anadal, Yandal ile Kurumlararası Kredi Transferi Yapılması Esaslarına İlişkin Yönetmelik ve Üniversitemiz Senatosunun belirlediği esas ve şartlar uygulanır.

Meslek Yüksekokullarından mezun olanların, bitirdikleri alanların devamı niteliğindeki lisans programlarına dikey geçişleri için Meslek Yüksekokulları ve Açık Öğretim Ön Lisans Programları Mezunlarının Lisans Öğrenimine Devamları Hakkındaki Yönetmelik hükümleri uygulanır.

Özel Koşullar yok
İş Birliği yok
İş Birliği Olan yok
Program Başkanı Prof. Dr. ERGÜN YOLCU

Vizyon

İstanbul Üniversitesi, dünyanın önde gelen üniversitelerinden biri olacaktır.

Misyon

Doğu ile Batıyı, geçmişle geleceği buluşturan İstanbul Üniversitesi; ülkemize ve insanlığa yararlı bilgi üreten ve yetkin bireyler yetiştiren öncü üniversitedir.

Kabul Koşulları

Lise diploması sahibi olmak, merkezi LYS sınavında (Sözel TS-2) yeterli puan almak, DGS, sınavından yeterli puan almış olmak, yatay geçiş başvuru koşullarını taşıyor olmak.

2016 © Bilgi İşlem Daire Başkanlığı.