İNŞAAT MÜHENDİSLİĞİ, DOKTORA PROGRAMI, (ÖRGÜN ÖĞRETİM)

Genel Bilgi

Açıldığı Yıl 1992 Düzey Doktora
ISCED Kodu 52 Öğretim Türü Örgün Öğretim
Eğitim Dili Türkçe Kontenjan Ort 10
Yabancı Dil Yok
Mesleki Eğitim İstanbul Üniversitesi Lisansüstü Eğitim ve Öğretim Yönetmeliğine göre; Yüksek Lisans derecesini, başvurdukları Doktora programından farklı alanda almış öğrencilere ve yüksek lisans derecesini, başvurdukları yükseköğretim kurumu dışındaki yükseköğretim kurumlarından almış olan doktora öğrencilerine anabilim dalı önerisi ve enstitü yönetim kurulunun kararıyla Bilimsel hazırlık programı, uygulanabilir.
Kabul Koşulları İstanbul Üniversitesi Lisansüstü Eğitim ve Öğretim Yönetmeliğine göre; ALES veya eşdeğeri sınav notu, yabancı dil notu, lisans ve yüksek lisans dersleri not ortalaması ve mülâkat sonuçları, Yönetmelikte belirtilen asgari notlardan az olmamak üzere ilgili enstitü yönetim kurulunun teklifi ve Senato kararıyla belirlenir.
Önceki Öğrenmenin Tanınması

Türkiyedeki ve yabancı ülkelerdeki yükseköğretim kurumlarından İstanbul Üniversitesine yatay geçiş yapmak isteyen öğrenciler için Yükseköğretim Kurumlarında Ön Lisans ve Lisans Düzeyindeki Programlar Arasında Geçiş, Çift Anadal, Yandal ile Kurumlararası Kredi Transferi Yapılması Esaslarına İlişkin Yönetmelik ve Üniversitemiz Senatosunun belirlediği esas ve şartlar uygulanır.

Meslek Yüksekokullarından mezun olanların, bitirdikleri alanların devamı niteliğindeki lisans programlarına dikey geçişleri için Meslek Yüksekokulları ve Açık Öğretim Ön Lisans Programları Mezunlarının Lisans Öğrenimine Devamları Hakkındaki Yönetmelik hükümleri uygulanır.

Özel Koşullar İnşaat Mühendisliği Bölümü mezunları bilimsel hazırlık programı uygulanmaksızın kabul edilecektir. Bunların dışındaki Bölümlerden mezun olanlar bilimsel hazırlık uygulanarak kabul edilecektir.
İş Birliği Yok
İş Birliği Olan Yok
Program Başkanı

Vizyon

Öğrencilerimize verdiğimiz eğitim, sahip olduğumuz akademik kadro, sektörel ve bilimsel araştırmalarımız ile inşaat mühendisliği alanında ulusal ve uluslararası çapta tanınan bir lisansüstü programı olmak.

Misyon

Uluslararası standartlarda eleştirel düşünmeyi ve irdelemeyi teşvik eden anlayışla eğitim vererek, yenilik getirebilen, farklı çözümler getirebilen araştırmalar ve uygulamacılar yetiştirebilmek, bu süreç içinde yapılan eğitim ve araştırmalarla bilime, endüstriye ve topluma katkı sağlamaktır.

Kabul Koşulları

İstanbul Üniversitesi Lisansüstü Eğitim ve Öğretim Yönetmeliğine göre; ALES veya eşdeğeri sınav notu, yabancı dil notu, lisans ve yüksek lisans dersleri not ortalaması ve mülâkat sonuçları, Yönetmelikte belirtilen asgari notlardan az olmamak üzere ilgili enstitü yönetim kurulunun teklifi ve Senato kararıyla belirlenir.

2018 © Bilgi İşlem Daire Başkanlığı.