İLK YARDIM

İzlence Konu Başlık

Hafta Teori Konu Başlıkları
1 İLK YARDIMDA TEMEL KAVRAMLAR, UYGULAMALAR
2 İNSAN VÜCUDUNU OLUŞTURAN YAPILAR
3 TEMEL YAŞAM DESTEĞİ
4 HASTA ve YARALI TAŞIMA TEKNİKLERİ
5 KANAMA VE ŞOKTA İLK YARDIM
6 YARALANMALARDA İLK YARDIM
7 GÖZE, KULAĞA, BURUNA YABANCI CİSİM KAÇMALARINDA İLK YARDIM
8 KIRIK-ÇIKIK ve BURKULMALARDA İLK YARDIM
9 SOLUNUM YOLU TIKANMASI VE BOĞULMALARDA İLK YARDIM
10 BİLİNÇ BOZUKLUKLARINDA, KAN ŞEKERİ DÜŞMESİNDE VE GÖĞÜS AĞRISINDA İLK YARDIM
11 YANIK, DONMA VE SICAK ÇARPMASINDA İLK YARDIM
12 ZEHİRLENMELERDE İLK YARDIM
13 BÖCEK SOKMASI VE HAYVAN ISIRMALARINDA İLK YARDIM
14 AFETLERDE İLK YARDIM

2020 © Bilgi İşlem Daire Başkanlığı.