TOPLUMSAL HAREKETLER

İzlence Konu Başlık

Hafta Teori Konu Başlıkları
1 Ders ve kaynakları hakkında bilgilendirme
2 Toplumsal Hareket Kavramı ve Tanımı
3 Toplumsal Hareketlerin Ortaya Çıkışı
4 Toplumsal Hareketlerin Ortaya Çıkışı
5 Kolektif Davranış Kuramı
6 Sistem Karşıtı Hareketler
7 Yeni Toplumsal Hareketler Neden Farklı?
8 Yeni Sosyal Hareketlerin Çatışma Temaları
9 Yeni Toplumsal Hareketler Kuramları: Kaynak Mobilizasyonu Kuramı
10 Yeni Toplumsal Hareketler Kuramları: Kimlik Yönelimli Paradigma
11 Dini Toplumsal Hareketler
12 Türkiye’de Toplumsal Hareketlerin Doğuşu ve Gelişimi
13 Türkiyeli toplumsal hareketlerin dönüşümüne genel bir bakış
14 Genel değerlendirme ve tartışma

2019 © Bilgi İşlem Daire Başkanlığı.