İKDİSADİ DÜŞÜNCENİN KÖKENLERİ

İzlence Konu Başlık

Hafta Teori Konu Başlıkları
1 İktisat ve Sosyoloji
2 İlk ve Orta Çağlarda Ekonomi Anlayışı: Platon, Aristoteles, Aquinalı Thomas
3 Ortaçağ
4 Feodalizm
5 Ticaret kapitalizmi dönemi
6 Fizyokrasi ve fizyokratlar
7 Liberalizm ve Adam Smith
8 Klasik Okul
9 D. Ricardo ve T. Malthus
10 Sistemleştirme Çabaları ve Marx
11 Büyük Bunalım
12 Keynes
13 Refah Devleti
14 Genel Değerlendirme

2020 © Bilgi İşlem Daire Başkanlığı.