CUMHURİYET VE BİLİM SEMİNERİ

İzlence Konu Başlık

Hafta Teori Konu Başlıkları
1 Türkiye Cumhuriyetinin ilk onyıllarında bilim-eğitim politikası.
2 Bilim eğitimi için Avrupa’ya gönderilen öğrenciler, istihdamı, bilime katkıları
3 Mühendislik eğitimi için Avrupa’ya gönderilen öğrenciler, istihdamı, endüstriye katkıları
4 Mühendislik eğitimi için Amerika’ya gönderilen öğrenciler, istihdamı, endüstriye katkıları
5 Türkiye üniversitelerinden yetişen bilim adamları; bilime ve eğitime katkıları
6 Bilimsel Araştırmanın Kurumsallaşması
7 Bilimsel Süreli Yayınların Doğuşu
8 Ödev sunumları
9 Ödev sunumları
10 Ödev sunumları
11 Ödev sunumları
12 Ödev sunumları
13 Ödev sunumları
14 Ödev sunumları

2020 © Bilgi İşlem Daire Başkanlığı.