GÜZEL SANATLAR I

Değerlendirme Sistemi

Çalışma Sayı Katkı Payı
Dönem Ödevi / Projesi 2 100

2020 © Bilgi İşlem Daire Başkanlığı.