YAŞLILARDA BESLENME

İzlence Formu

Ders Adı YAŞLILARDA BESLENME Kod AYAS2011
Kredi 3 AKTS 5
Z/S Zorunlu Teorik Saat 3
Uygulama Saat 0 Lab Saat 0
Ders Dili Türkçe Dersi Veren Dr. Ögr. Üyesi ALEV YILDIRIM KESKİN

Dersin Amacı

Öğrencilere, besinlerin ve beslenmenin kültürel sosyal yönlerinin yaşlı bireylerin iyilik düzeylerine katkı sağladığını, beslenme riskleri açısından yaşlı sağlığı taranmasının önemini, beslenme ve sıvı alımının yaşlı bireylerin bakımı ve sosyal desteği açısından önemli olduğunu vurgulamak. Yaşlı bireylerin iyilik düzeylerinde beslenmenin önemini ve beslenme durumunun değerlendirilmesi gerektiğini kavratmaktır.

İçerik

Yaşlı bireylerin doğasını ve beslenme gereksinimleri anlama, sağlığın sürdürülmesi, rehabilitasyon, hastalıkların önlenmesi ve kontrolünde beslenmenin önemi anlatılacaktır. Yaşlılıkta beslenme ilkeleri ve gereksinimleri, sağlıklı yaşam ve beslenme, yeterli ve dengeli beslenme, beslenmenin koruyucu ve sağlık hizmetlerindeki önemi, bireyin kendi yaşam şekline uygun diyetin özellikleri, fiziksel aktivite ve sağlık, ilaç ve besin etkileşimi, beslenme ve sağlıkla ilgili risk etkenleri, hastalık durumunda diyette yapılması gerekli değişiklikler, beslenme ve kanser, diabetes mellitus hastalığı ve beslenme, kalp damar hastalıkları ve beslenme, kan basıncı yüksekliği ve beslenme, bağışıklık sistemi hastalıkları ve beslenme ve obezite üzerinde durulacaktır.

Öğrenme Çıktıları

Yeterlilik İlişkisi

Öğrencilere kitap, ders sunumları ve video çekimleri ile ders anlatımı gerçekleşecektir.

Kaynaklar

Öğrenme Çıktılarının Program Yeterliliklerine Katkısı

"Alanında elde ettiği bilgileri analiz ve sentez yapma becerisine sahip olabilme, elde ettiği bilgileri raporlama ve sunma becerisine sahip olabilme, öğrendiği bilgileri kullanarak araştırma yapabilmek, bilgileri analiz etme, yorumlama ve değerlendirme becerisi kazanma."

2020 © Bilgi İşlem Daire Başkanlığı.