FELSEFİ VE ELEŞTİREL DÜŞÜNCE

İzlence Formu

Ders Adı FELSEFİ VE ELEŞTİREL DÜŞÜNCE Kod FLSF2001
Kredi 2 AKTS 4
Z/S Seçmeli Teorik Saat 2
Uygulama Saat 0 Lab Saat 0
Ders Dili Türkçe Dersi Veren Prof. Dr. CENGİZ ÇAKMAK

Dersin Amacı

Bu derste öğrencilerin eleştirel düşünceyi kavramaları amaçlanmaktadır.

İçerik

İnsanlık tarihinde önemli kırılmalarından biri olarak sunulan felsefi düşünce, felsefenin ortaya çıkışı düşünüldüğünde eleştirel düşünce ile ortak bir zemine sahip gözükmektedir. Felsefe bir yönüyle eleme bir yönüyle de bir araya getirme etkinliği olarak görülebilir. Eleştirel ve felsefi düşünceye dair temel kazanımların hedeflendiği bu derste amaç, dersin bağlamı içerisinde eleştirel ve felsefi düşüncenin önemli noktalarını açığa çıkarmak ve ele alınan konular üzerine verimli tartışmalar gerçekleştirmektir.

Öğrenme Çıktıları

İnsanlık tarihinde önemli kırılmalarından biri olarak sunulan felsefi düşünce, felsefenin ortaya çıkışı düşünüldüğünde eleştirel düşünce ile ortak bir zemine sahip gözükmektedir. Felsefe bir yönüyle eleme bir yönüyle de bir araya getirme etkinliği olarak görülebilir. Eleştirel ve felsefi düşünceye dair temel kazanımların hedeflendiği bu derste amaç, dersin bağlamı içerisinde eleştirel ve felsefi düşüncenin önemli noktalarını açığa çıkarmak ve ele alınan konular üzerine verimli tartışmalar gerçekleştirmektir.

Yeterlilik İlişkisi

Düz Anlatım, Metin Okuma, Tartışma, Soru-cevap

Kaynaklar

Okuma listesi

Öğrenme Çıktılarının Program Yeterliliklerine Katkısı

Dersin öğrenme çıktılarının program yeterliliklerine katkısında 1. madde orta derecede katkı sağlamakta, 3-4-5-6 ve 9. maddeler iyi derecede katkı sağlamakta, 2- 7-8-10-11 ve 12. maddeler ise çok iyi derecede katkı sağlamaktadır.

2020 © Bilgi İşlem Daire Başkanlığı.