MODERNLEŞME, TOPLUM VE SOSYOLOJİ

İzlence Formu

Ders Adı MODERNLEŞME, TOPLUM VE SOSYOLOJİ Kod SOSY4160
Kredi 3 AKTS 6
Z/S Zorunlu Teorik Saat 3
Uygulama Saat 0 Lab Saat 0
Ders Dili Türkçe Dersi Veren Prof. Dr. İSMAİL COŞKUN

Dersin Amacı

Modernleşme, Toplum ve Sosyoloji dersinde Türk sosyolojisinde Türkiye’de modernleşme deneyimini açıklama girişim ve modelleri ele alınacaktır. Tartışmaya bir altlık olmak üzere modern toplum, devlet, modernliğin oluşum dinamiklerini kısaca tartışıldıktan sonra Türk Modernleşmesinin tanımlayıcı özellikleri ele alınacaktır. Tartışma esas itibariyle Türk sosyolojisinde, Türk modernleşme deneyimini ele alan, açıklayan sosyologların eserlerini merkeze alarak yürütülecektir.

İçerik

2018 Bahar yarı yılı derslerinde Şerif Mardin’in doğrudan Türk Modernleşme deneyimine odaklanan metinleri tartışmaya açılacaktır.

Öğrenme Çıktıları

Tüm yönleriyle modernleşme sürecini ve olgusunu, Türkiye'de modernleşme deneyimini sosyolojik anlamda kavrayabilme ve açıklayabilme yeteneği kazandırmak

Yeterlilik İlişkisi

Konferans, Tartışma ve Seminer

Kaynaklar

Zorunlu Okumalar 1-)Karl Marx – Frederic Engels, Komünist Manifesto 2-)Şerif Mardin, “Türk Siyasasını Açıklayacak Bir Anahtar: Merkez-Çevre İlişkileri”, Türkiye’de Toplum ve Siyaset: Makaleler I, (Çevri: Şeniz Gönen), İletişim yayınları, İstanbul, 1990, ss. 30-66 3-)Şerif Mardin, Yeni Osmanlı Düşüncesinin Doğuşu, (Çeviri: M. Türköne – İrfan Erdoğan vd), İletişim Yayınları, İstanbul 2013 4-)Şerif Mardin, Jön Türklerin Siyasi Fikirleri, İletişim Yayınları, 2017 5-)Şerif Mardin, Din ve İdeoloji, İletişim Yayınları, İstanbul, 2000 6-)Şerif Mardin, “Şerif Mardin’le Din ve Devlet Sosyolojisi Konusunda Söyleşi”, Türkiye’de Toplum ve Siyaset: Makaleler I, İletişim Yayınları, İstanbul, 1990, ss. 101-135 7-)Kurtuluş Kayalı, “Türk Sosyolojisinin 80’lerde Yeniden Biçimlenişi” Türk Düşünce Dünyası, İletişim Yayınları, İstanbul, 2000 ss. 147-174 8-)Kurtuluş Kayalı, “Şerif Mardin Okumaları Konusunda Bazı Sorular ya da Bazı Sorunlar”, Şerif Mardin Okumaları (ed. Taşkın Takış), Doğu Batı Yayınları, Ankara, 2013, ss. 90-101 9-)İsmail Coşkun, Şerif Mardin ve Türkiye’de Liberal Siyasetin İmkanı, Gülşen Özer’le Söyleşi, Umran Dergisi, S.279, Kasım 2017, ss 56-65 Ödev 1 Kemal Karpat, “Şerif Mardin, Suyu Bulamayan Adam”, Bir Ömrün İnsanları, Timaş Yayınları, İstanbul, 2015 ss. 281-311 Ödev 2 Meltem Ahıska “Hayal Edilen Toplum: Türkiye’de “Çevresiz merkez” ve Garbiyatçılık”, Toplum Ve Bilim Dergisi, S.105, ss. 11-29

Öğrenme Çıktılarının Program Yeterliliklerine Katkısı

2020 © Bilgi İşlem Daire Başkanlığı.