BEDENİN TOPLUMSAL İNŞASI

İzlence Formu

Ders Adı BEDENİN TOPLUMSAL İNŞASI Kod SOSY4205
Kredi 3 AKTS 6
Z/S Seçmeli Teorik Saat 3
Uygulama Saat 0 Lab Saat 0
Ders Dili Türkçe Dersi Veren Dr. Ögr. Üyesi MEHMET EMİN BALCI

Dersin Amacı

Bu derste doğa ve kültürün kesişim noktası olarak temayüz eden bedenin toplumsal olarak nasıl deneyimlendiği ele alınacaktır. Bu bağlamda toplumsal dünyanın beden dolayımında kendini gösterme biçimleri çocukluk, kadınlık, hastalık gibi biyo-kültürel kategorilerin inşası aracılığı ile tartışılacaktır.

İçerik

Bedenin toplumsal halleri, organizmanın toplumsal hayatta belirli bir kimliği ediniş süreci tartışılacaktır.

Öğrenme Çıktıları

Hem bir beden he de bir beden sahibi olarak insanın temel kategorilerinin kurulumundaki sosyolojik süreçler konusunda öğrencilere bir perspektif kazandırılması ve insan ve beşeri bilimlerin farklı alanlarına dağılan ilgili literatürün sosyolojik olarak değerlendirilmesi

Yeterlilik İlişkisi

Konferans, Tartışma

Kaynaklar

Bryn. S. Turner, Disiplinin Soykütüğü, Nietzschenin Dansı, Bilim ve Sanat Yayınları, s.105-152 Sigmund Freud, Uygarlığın Huzursuzluğu, Metis Yayınları, s.23-103 Maurice Merlau Ponty, Algılanan Dünya, Metis Yayınları Norbert Elias, İnsan Davranışlarının Özel Bir Değişim Biçimi Olarak Uygarlık, Uygarlık Süreci, s.133-174 ve 229-246 Michel Foucault, Zihinsel Tıp ve Organik Tıp ve Hastalığın Psikolojik Boyutları, Akıl Hastalığı ve Psikoloji, s.9-73 Adam Phillips, İlgili Taraf ve Kreşteki Yabani, Kreşteki Yabani, Ayrıntı Yayınları, s.11-65 Dick Hebdiege, Altkültürler: Tarzın Anlamı, Babil Yayınları Judith Butler, Cinsiyetin/Toplumsal Cinsiyetin/Arzunun Özneleri, Cinsiyet Belası, s.43-95 Pierre Bourdieu, Büyütülmüş Bir Resim ve Saklı Sabitlerin Hatırlanması, Eril Tahakküm, Bağlam Yayınları, s.17-103 Frantz Fanon, Zenci ve Dil ve Siyahlar Gerçeği, Siyah Deri Beyaz Maske, Sosyalist Yayınları, s. 19-44 ve s.105-136 Zygmunt Bauman, Ölümle Yaşamak ve “…İçin Ölmek veya Ölüm ve Ahlak”, Ölümlülük, Ölümsüzlük ve Diğer Hayat Stratejileri, Ayrıntı Yayınları, s. 23-68 ve s. 245-268

Öğrenme Çıktılarının Program Yeterliliklerine Katkısı

Bu dersin tüm program yeterliliklerine katkısı 4'dür.

2020 © Bilgi İşlem Daire Başkanlığı.