SANAT SOSYOLOJİSİ TARTIŞMALARI

İzlence Formu

Ders Adı SANAT SOSYOLOJİSİ TARTIŞMALARI Kod SOSY4038
Kredi 2 AKTS 4
Z/S Seçmeli Teorik Saat 2
Uygulama Saat 0 Lab Saat 0
Ders Dili Türkçe Dersi Veren Prof. Dr. İBRAHİM ERTAN EĞRİBEL

Dersin Amacı

Toplum bilincinin çeşitli biçimlerinden biri olan sanatın sosyolojinin bir konusu olarak ele alınıp incelenmesi.

İçerik

Sanat ile sosyoloji arasındaki ilişki.

Öğrenme Çıktıları

Türk toplum gerçeğinin sanat aracılığıyla tanınması.

Yeterlilik İlişkisi

ders anlatımı

Kaynaklar

Sanat Sosyoloji, M. Tezcan,Niçin Arabesk Değil - Ertan Eğribel, Yüzyılın Türk Romanı - Fethi Naci,Türkiye'nin Ruhunu Anlamak Bir Kemal Tahir Kitabı K. Kayalı;Kemal Tahir 100 Yaşında E. Eğribel, Cumhuriyet Dönemi Çağdaş Türk Romanı- A. Yalçın

Öğrenme Çıktılarının Program Yeterliliklerine Katkısı

1-11 ORTA DÜZEYDE KATKI SAĞLAMAKTADIR.

2020 © Bilgi İşlem Daire Başkanlığı.