SOSYOLOJİDE YENİ EĞİLİMLER SEMİNERİ

İzlence Formu

Ders Adı SOSYOLOJİDE YENİ EĞİLİMLER SEMİNERİ Kod SOSY3219
Kredi 3 AKTS 6
Z/S Seçmeli Teorik Saat 3
Uygulama Saat 0 Lab Saat 0
Ders Dili Türkçe Dersi Veren Dr. Ögr. Üyesi AYNUR ERDOĞAN

Dersin Amacı

Klasik sosyoloji literatüründe içkin olmakla birlikte çağdaş sosyolojide yeni bir alan olarak gelişen teknoloji sosyolojisinin günümüz toplumunun sosyolojik analizlerindeki yerini ve işlevini göstermek.

İçerik

Bu derste, çağdaş̧ sosyolojide ortaya çıkan yeni eğilimlerden biri olarak teknoloji ve toplum ilişkisi ele alınacaktır. Teknolojik gelişmeye bağlı olarak ortaya çıkan sorunlar ve toplumsal ilişkilerde yaşanan değişim incelenecektir.

Öğrenme Çıktıları

Öğrencinin çağdaş̧ sosyolojik düşüncenin tartışma ve sorun alanlarını anlaması, çağdaş̧ sosyologlar üzerine tartışma ve okumalar yoluyla çağdaş toplumların sorunlarını kavraması ve bu suretle sosyolojik bakış̧ açısının zenginleşmesi, kavramsal araçları kullanma yetisinin güçlenmesi ve toplumsal alanla temas kurarak araştırma deneyimi edinmesi.

Yeterlilik İlişkisi

Konferans, Sunumlar, Gurup çalışması ve Tartışma.

Kaynaklar

1. Jeffrey C. Alexander, Kültürel Sosyolojinin Vaadi: Teknolojik Söylem ve Kutsal ve Laik Bilgi Makinesi, Kültür Kuramı içinde, Editörler: Richard Münch ve Neil J. Smelser, Çevirmen: Cumhur Atay, İstanbul: Pales Yayınları, 2014, ss. 352-376. 2. Sergio Sismondo, Bilim ve Teknoloji Araştırmaları Yaklaşımı: Temeller, Ankara, Epos Yayınları, 1015, ss. 133-149. 3. George Basalla, Teknolojinin Evrimi, Çeviri: Cem Soydemir, İstanbul, Doğubatı Yayınları, ss. 48-103. 4. David Dickson, Alternatif Teknoloji: Teknik Değişmenin Politik Boyutları, Çeviren: Nezih Erdoğan, İstanbul, Ayrıntı Yayınları, 1992, ss. 63-86. 5. Philip Smith ve Alexander Riley, Kültürel Kurama Giriş, Ankara, Dipnot Yayınları, 2016, 391-402. 6. David Crowley ve Paul Heyer, İletişim Tarihi: Teknoloji Kültür Toplum, Siyasal Kitabevi, Ankara, 2017, ss. 377-397. 7. Hubert L. Dreyfus, İnternet Üzerine, İstanbul, Küre Yayınları, ss. 61-82.

Öğrenme Çıktılarının Program Yeterliliklerine Katkısı

Yüksek

2020 © Bilgi İşlem Daire Başkanlığı.