İNSAN KAYNAKLARINDA SOSYOLOJİ UYGULAMALARI

İzlence Formu

Ders Adı İNSAN KAYNAKLARINDA SOSYOLOJİ UYGULAMALARI Kod SOSY3218
Kredi 3 AKTS 6
Z/S Seçmeli Teorik Saat 3
Uygulama Saat 0 Lab Saat 0
Ders Dili Türkçe Dersi Veren Dr. Ögr. Üyesi METİN TUNÇ

Dersin Amacı

İçerik

İnsan Kaynaklarında Sosyoloji Uygulamaları dersinde kurumlarda uygulanan insan kaynakları yönetimi ve organizasyonu faaliyetlerinde sosyolojiye konu olan uygulamalara dair artan kullanım biçimleri ve diğer potansiyel kullanım imkânlarını incelemeye dair öğrencilerde bilgi ve tecrübe geliştirmeyi amaçlamaktadır

Öğrenme Çıktıları

1. İnsan kaynakları sistemleri ve uygulamaları 2.İnsan kaynakları ve Sosyoloji 3. İnsan kaynakları uygulamalarında kullanılan sosyolojiye konu veriler 4.Sosyolojinin insan kaynakları sahasında diğer potansiyelleri 5. Sosyometri 6. İnsan kaynakları sahasında sosyometrik uygulamalar 7. İnsan kaynakları sahasında kullanılabilecek sosyolojiye konu platform ve sistemler 8. İnsan kaynaklarında sosyolojik veri analizlerinde kullanılabilecek araçlar

Yeterlilik İlişkisi

Konferans, Sunumlar, Gurup çalışması, Ödev ve Tartışma

Kaynaklar

Öğrenme Çıktılarının Program Yeterliliklerine Katkısı

Sosyolojik verilerin kullanıldığı insan kaynakları yönetimi sahasında yeterli farkındalık sahibi olmak. Alanıyla ilgili insan kaynakları sistem ve uygulamalarına hâkim olmak. İnsan kaynakları yönetimi ve organizasyonu sahasında kullanılabilecek sosyolojik veri imkânlarını geliştirerek uygulamaya kazandırabilmek. İnsan kaynakları sahasında sosyometri uygulamalarını kullanabilmek. Kullanılabilecek platform ve sistemlere dair yeterli bilgi sahibi olmak. İnsan kaynakları sahasında kullanılan araç ve yazılımlarda sosyolojik veriler işleyebilecek bilgiye sahip olmak.

2020 © Bilgi İşlem Daire Başkanlığı.