SOSYOLOJİDE NİTEL ARAŞTIRMA YÖNTEMLERİ

İzlence Formu

Ders Adı SOSYOLOJİDE NİTEL ARAŞTIRMA YÖNTEMLERİ Kod SOSY3204
Kredi 3 AKTS 6
Z/S Seçmeli Teorik Saat 3
Uygulama Saat 0 Lab Saat 0
Ders Dili Türkçe Dersi Veren Doç. Dr. MURAT ŞENTÜRK

Dersin Amacı

Bu dersin temel amacı, sosyolojide kullanılan niteliksel araştırma yöntemlerinin ve bu yöntemler kapsamında kullanılan teknikler hakkında bilgi ve uygulama düzeyinde öğrencilere beceri kazandırılmasıdır.

İçerik

Derste, sosyolojide kullanılan nitel araştırma yöntemleri ele alınarak öğrencilerin en az bir yöntemi uygulaması hedeflenmektedir. Bu derste öğrencilerin nitel bir araştırma tasarlamaları, gerçekleştirmeleri ve yazmaları/raporlamaları beklenmektedir. Ayrıca öğrenciler nitel araştırma yöntemini kullanan bir kitabı ya da tezi değerlendirecektir.

Öğrenme Çıktıları

Sosyolojiye ilişkin temel bilgi ve birikim kazanma Toplumsal sorunlara ilişkin eleştirel, çok yönlü ve çözümleyici yaklaşım geliştirerek araştırma ve öneri sunma becerisi kazanma Sosyolojide araştırma yöntem ve tekniklerine ilişkin kuramsal bilgi ve uygulama deneyimine sahip olma, uygun sosyolojik yöntem ve araştırma tekniğini seçme, kuram ile uygulama arasında bağ kurma becerisi kazanma Uygulamalı araştırma deneyimi kazanma, elde edilen veriyi çözümleme ve istatistiksel yorumlama becerisi kazanma Elde edilen araştırma sonuçlarını raporlama ve muhatapları tarafından doğru anlaşılacak şekilde yazılı ve sözlü aktarabilme becerisi kazanma

Yeterlilik İlişkisi

KONFERANS, TARTIŞMA, UYGULAMA

Kaynaklar

Dersin kaynakları her bir hafta için ayrı ayrı gösterilmiştir. Ancak dersin ana kitabı şudur: Creswell, J. (2018). Eğitim Araştırmaları Nicel ve Nitel Araştırmanın Planlanması, Yürütülmesi ve Değerlendirilmesi. İstanbul: EDAM Yayınları. Ayrıca ders kapsamında Mindhunter adlı dizinin 1. Sezonu izlenecektir: http://www.imdb.com/title/tt5290382/

Öğrenme Çıktılarının Program Yeterliliklerine Katkısı

Yüksek

2020 © Bilgi İşlem Daire Başkanlığı.