BİLGİ SOSYOLOJİSİ

İzlence Formu

Ders Adı BİLGİ SOSYOLOJİSİ Kod SOSY3190
Kredi 3 AKTS 6
Z/S Zorunlu Teorik Saat 3
Uygulama Saat 0 Lab Saat 0
Ders Dili Türkçe Dersi Veren Doç. Dr. MEHMET UFUK ÖZCAN

Dersin Amacı

Bilgi sosyolojisinin kurucuları ve önde gelen isimlerinin görüşlerinin ele alınması ve Batılı bilginin eleştirisinin yapılması amaçlanmaktadır.

İçerik

Sosyolojinin bir alt dalı olarak bilgi sosyolojisinin doğuşu, tarihçesi, alana yapılan temel katkılar, pozitivist epistemoloji, hermeneutik vb. konular içerilmektedir.

Öğrenme Çıktıları

Bilgi sosyolojisi hakkında detaylı bilgi sahibi olacaklardır.

Yeterlilik İlişkisi

Temel okuma metinlerine yönlendirme, ödev hazırlatma

Kaynaklar

C. Wright Mills, Bilgi, Sosyoloji ve Bilgi Sosyolojisi Üzerine, Paragraf Yayınları, 2005. Manuel Castells, Enformasyon Çağı: Ekonomi, Toplum ve Kültür, Birinci Cilt: Ağ Toplumunun Yükselişi, Çev. Ebru Kılıç, İstanbul Bilgi Üniversitesi Yayınları, İstanbul, 2008. Manuel Castells, Enformasyon Çağı: Ekonomi, Toplum ve Kültür, Üçüncü Cilt: Binyılın Sonu, Çev. Ebru Kılıç, İstanbul Bilgi Üniversitesi Yayınları, İstanbul, 2007. Bülent Yılmaz, “Bilgi Toplumu: Eleştirel Bir Yaklaşım”, Hacettepe Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Dergisi, Cilt: 15, Sayı: 1, 1998. E. Doyle McCarthy, Bilgi Kültürü: Yeni Bilgi Sosyolojisi Auguste Comte, Pozitivizmin İlmihali Karl Marx,Feuerbach Üzerine Tezler Karl Mannheim, İdeoloji ve Ütopya Edmund Burke, Bilginin Toplumsal Tarihi Susan Hekman, Bilgi Sosyolojisi ve Hermeneutik Michel Foucault. Bilginin Arkeolojisi

Öğrenme Çıktılarının Program Yeterliliklerine Katkısı

Temel kavram, kuram ve temel kaynakların öğrenilmesi; soru sorma ve araştırma yapma becerisinin kazandırılması.

2020 © Bilgi İşlem Daire Başkanlığı.