MODERNLİĞİN SOSYOLOJİSİ

İzlence Formu

Ders Adı MODERNLİĞİN SOSYOLOJİSİ Kod SOSY3223
Kredi 3 AKTS 6
Z/S Seçmeli Teorik Saat 3
Uygulama Saat 0 Lab Saat 0
Ders Dili Türkçe Dersi Veren Dr. Ögr. Üyesi MEHMET EMİN BALCI

Dersin Amacı

Sosyoloji, modern sanayi toplumunun bilimi olarak tanımlanabilir. Modernite, insanlık tarihinde köklü değişiklikler getiren bir durum. Modernitenin gerek nasıl bir süreçten geçerek oluştuğuna ve gerekse de nasıl bir insan ve toplum tasavvuru getirdiğine ilişkin yoğun bir düşünsel tartışma yaşandı. Klasik sosyal teori, modernlik üzerine bu düşünce biçiminin 19. Yüzyıldaki biçimidir. Bu derste, 19. Yüzyılda ortaya çıkan düşünürler ve düşüncelerinden hareketle klasik sosyal tarihin eleştirel bir değerlendirilmesi amaçlanmaktadır. İkinci bir amacımız da, klasik sosyal teorinin eleştirel değerlendirmesinden hareketle modern toplumların, modern birey anlayışlarının analizini ve yaşadığımız çağın anlaşılmasıdır.

İçerik

Modern sanayi toplumunun oluşumu ve yapısı üzerine üretilen düşüncelerin metinler eşliğinde tartışılması...

Öğrenme Çıktıları

Bu ders çerçevesinde öğrencilerin modernitenin ne olduğunu kavramları ve yaşadığımız çağ, toplumsal hayat ve kendi toplumsallıklar üzerine düşünmeleri.

Yeterlilik İlişkisi

Konferans ve Tartışma.

Kaynaklar

Modernliğin Sosyolojisi 1.Hafta: Modernlik Genel Bir Değerlendirme Ahmet Demirhan, Modernlik, İstanbul: Ağaç Yay., 1993. 2.Hafta: Modernlik ve Modernizm Üzerine Matei Calinescu, “Modernlik Düşüncesi”, Modernliğin Beş Yüzü, çev. Sabri Gürses, 2. Baskı, İstanbul: Küre Yay., 2013, s. 21-106. 3.Hafta: Modernliğin Aydınlanmış Temelleri Terry Eagleton, Önsöz, Aydınlanmanın Sınırları, Tanrının Ölümü ve Kültür, çev. Selin Dinginoğlu, İstanbul:Yordam Yayınları, 2018, s.11-68 4.Hafta: İktidar Aygıtları ve Örgütlenme Biçimi Peter Wagner, “1. Modernliğin Anlatılama Tarzları”, “2. Muktedir Kılma ve Kısıtlama: Modern Kurumları Anlamak” ve “3. Kısıtlı Liberal Modernlik: Modern Projenin Tamamlanmamış Geliştirimi”, Modernliğin Sosyolojisi: Özgürlük ve Cezalandırma, çev. Mehmet Küçük, İstanbul: Sarmal Yay., 1996, s. 21-90. 5.Hafta: Faust ya da Modernliğin Destansı Öyküsü Marshall Berman, “Goethe’nin Faust’u: Gelişmenin Trajedisi”, Katı Olan Her Şey Buharlaşıyor, çev. Ümit Altuğ ve Bülent Peker, İstanbul: İletişim Yay., 1994, s. 61-124. 6.Hafta: Marx, İlk Modernist Marshall Berman, “Katı Olan Her Şey Buharlaşıyor: Marx, Modernizm ve Modernleşme”, Katı Olan Her Şey Buharlaşıyor, çev. Ümit Altuğ ve Bülent Peker, İstanbul: İletişim Yay., 1994, s. 125-180. 7. Hafta: Peyzaj ve Avlak Bekçiliği Arasında Modernlik Zygmunt Bauman, “Giriş: Düzen Arayışı” ve “I. Müphemlik Skandalı”, Modernlik ve Müphemlik, çev. İsmail Türkmen, İstanbul: Ayrıntı Yay., 2003, s. 9-30 ve 31-73. 8. Hafta: Uzam, Zaman ve Modern İlişkilir Anthony Giddens, “Birinci Bölüm”, Modernliğin Sonuçları, çev. Ersin Kuşdil, 4. Baskı, İstanbul: Ayrıntı Yay., 2004, s. 11-57. 9.Hafta: Modern Bilinç Toplumsal İnşası Peter Berger vd., Modernlik Problemi ve Bilgi Sosyolojisi, Modern Bilinç, Modernleşme ve Bilinç, çev. Cevdet Cerit, Pınar Yayınları: İstanbul, s. 13-94 10. Hafta: Örgütlü Modernliğin Sonu ve Yeni Seçenekler Peter Wagner, “C. Modernliğin Kapanışı”, Modernliğin Sosyolojisi: Özgürlük ve Cezalandırma, çev. Mehmet Küçük, İstanbul: Sarmal Yay., 1996, s. 113-175 11. Hafta: Estetik bir Karşı Atak olarak Postmodernizm Matei Calinescu, “Postmodernizm Üzerine”, Modernliğin Beş Yüzü, çev. Sabri Gürses, 2. Baskı, İstanbul: Küre Yay., 2013, s. 293-343. (*) 12. Hafta: Post Modern Dünyada Ahlaklı Olmak Mümkün mü? Zygmunt Bauman, Genel Bir Bakış: Nihayet Bir Başlangıç, Postmodern Etik, çev. , Ayrıntı Yayınları: İstanbul, s. 269-301

Öğrenme Çıktılarının Program Yeterliliklerine Katkısı

Modern Toplum Teorisinin İnşası dersini alan Sosyoloji bölümü öğrencileri alana ilişkin kendilerine yöneltilen soruları araştırma ve cevaplama; ayrıca eleştirel düşünebilme ve Sosyolojik problemlere ilişkin çözüm üretebilme becerisini kazanabilme, sosyolojiye özgü sorularla ilgili olarak, bu temel kaynakları kullanarak çalışmalar yapabilme, alana ilişkin bilgileri analiz etme, yorumlama ve değerlendirme becerisini kazanma, mezunların, sosyolojiye ilişkin temel kavramsal yapı ve bilgilerle donanması, bir sistemi veya sistem bileşenlerini tasarlama ve modern tasarım yöntemlerini uygulama becerisine sahip olması, alanındaki uygulamaların evrensel ve toplumsal boyutlardaki etkilerinin bilincinde olması, yaşam boyu öğrenmenin gerekliliği bilincine sahip olması, bilgiye erişebilme ve kaynak araştırması yapabilme, veri tabanlarını ve diğer bilgi kaynaklarını etkin olarak kullanabilme becerisine sahip olması, farklı bilimler arasındaki bütünlüğü ve örtüşmeyi ortaya çıkararak yeni bilgilere ulaşabilme, bağımsız çalışabilme ve sorumluluk alabilme yetkinliği, ulusal eğitim sistemlerinin çeşitliliğinin göz önünde bulundurulup iş piyasasında kendini daha fazla gerçekleştirebilmesi, öğrenmek için hareketliliği artırmak ve yaşamboyu öğrenmeyi teşvik etmek, bilim ve teknolojideki gelişmeleri izleme ve kendini sürekli yenileme becerisine sahip olması, dersin öğrenme çıktılarının program yeterliliklerine olan katkısı iyi derecedir. Öğrencinin sahasında ürettiği veya elde ettiği verileri analiz ve sentez yapma, raporlama ve sunma becerisine sahip olması dersin öğrenme çıktılarının program yeterliliklerine orta derecede katkı sağlamaktadır. Son olarak uygulamalı sosyoloji kabiliyetine sahip Sosyolojik Bilgi Sistemleri ve Uzaktan Algılama teknolijlerini kullanabilen, gerek toplumsal kurumlar genelinde ve gerekse de yaşam alanları özelinde, gerek küresel ve gerekse de yerel ölçekte toplumsal yapılar, toplumsal dönüşümler, değişimler, gelişimler ve toplumsal süreçler gibi sosyolojik konularda öncü olabilme ve öğrencinin problemleri saptama, tanımlama, formüle etme ve çözme becerisine ise katkısı oldukça fazladır.

2020 © Bilgi İşlem Daire Başkanlığı.