HUKUK SOSYOLOJİSİ

İzlence Formu

Ders Adı HUKUK SOSYOLOJİSİ Kod SOSY3222
Kredi 3 AKTS 6
Z/S Seçmeli Teorik Saat 3
Uygulama Saat 0 Lab Saat 0
Ders Dili Türkçe Dersi Veren Prof. Dr. İBRAHİM ERTAN EĞRİBEL

Dersin Amacı

Hukukun çeşitli tanımları vardır. Aynı olaydan söz ettiğimiz konusunda ortaklık sağlayabilmek için bu çeşitli tanımlar arasından yola çıkarak ortak bir hukuk tanımına ulaşılmaya çalışılacaktır.

İçerik

Hukuk Sosyolojisi, sosyoloji konusu olan toplumu tanımak hem de yönlendirmede ortaya çıkan zaaflar nedeniyle zorunlu olarak hukuka yönelmiştir. Hukuk aracılığıyla toplumu tanıma ve yönlendirmede belli kolaylıklar sağlamayı amaçlamaktadır. Birinci dönemde hukuk tanımları üzerinde durulacaktır.

Öğrenme Çıktıları

Hukuk olayının özellikleri ve çeşitlilik içinde kesinliği ile ilgili bir tanıma ulaşılacaktır. Bu yolla sosyoloji ve hukuk arasında karşılıklı birbirine katkıları sağlanmış olacaktır.

Yeterlilik İlişkisi

Ders anlatımı

Kaynaklar

Hukuka Giriş Abdullah Dinçkol, Temel Hukuk, Hüseyin Ertuğrul, Türk Hukuk Tarihi, Abdullah Demir, Hukuk Felsefesi İbrahim E. Kozak, Uluslararası Hukuk K. Reçber, Hukuk Sosyolojisine Giriş Ülker Gürkan, Hukuk Sosyolojisi Yazıları Mehmet Yüksel.

Öğrenme Çıktılarının Program Yeterliliklerine Katkısı

1-11 DÜZEYLERİNDE ORTA SEVİYEDE KATKI SAĞLAMAKTADIR.

2020 © Bilgi İşlem Daire Başkanlığı.