ŞARKİYATÇILIK GARBİYATÇILIK ve ÖTESİ

İzlence Formu

Ders Adı ŞARKİYATÇILIK GARBİYATÇILIK ve ÖTESİ Kod SOSY4142
Kredi 3 AKTS 5
Z/S Seçmeli Teorik Saat 3
Uygulama Saat 0 Lab Saat 0
Ders Dili Türkçe Dersi Veren Prof. Dr. YÜCEL BULUT

Dersin Amacı

Bu ders, Batı toplumunun öteki ile kurduğu ilişki örneği olarak Oryant alizm kavramını kendi tarihsel süreci içinde ele alarak, bu kavram çerçevesinde Batı kültürünün seyyahların kişisel gözlemleri ile başlayan Doğu bilgisinin, Batı- dışı toplumlarla ilgili bir siyaset yürütmek için nasıl yeniden üretildiğinin tartışılmasını ve çağdas ̧dönemdeki toplumsal gelişmelerle birlikte doğu imgesinin uluslar- arası arenada kazandığı yeni anlam ve yarattığı tartışmaların değerlendirilmesini içermektedir.

İçerik

Bu ders, Batı toplumunun öteki ile kurduğu ilişki örneği olarak Oryantalizm kavramını kendi tarihsel süreci içinde ele alarak, bu kavram çerçevesinde Batı kültürünün seyyahların kişisel gözlemleri ile başlayan Doğu bilgisinin, Batı-dışı toplumlarla ilgili bir siyaset yürütmek için nasıl yeniden üretildiğinin tartışılmasını ve çağdaş dönemdeki toplumsal gelişmelerle birlikte doğu imgesinin uluslar-arası arenada kazandığı yeni anlam ve yarattığı tartışmaların değerlendirilmesini içermektedir.

Öğrenme Çıktıları

Bu dersi alan öğrenciler, çağdaş sosyal bilimlerdeki temel tartışma konularından biri olan oryantalizm hakkında derinlikli ve kapsamlı bir birikime sahip olacaklardır. Oryantalizm kavramının içeriğini ve tarihçesini öğrenmekle birlikte, bu tartışma alanıyla doğrudan ilgili olan post-yapısalcılık, post-kolonyalizm ve sub-altern incelemeleri alanlarına ilişkin de kapsamlı bir bilgilenme içerisinde olacaklardır. Ayrıca çağdaş tarih-yazımı, edebiyat ve kültür incelemelerine ilişkin de bilgi ve birikim sahibi olacaklardır. Kavramın içeriğinin yanı sıra, tarihsel oluşum ve alanın kurulma sürecini takip ederken aynı zamanda insanlık tarihinin son derece önemli ve kritik bir dönemine ilişkin toplumsal, ekonomik, siyasal, entelektüel tartışmaları da yakından takip etmiş olacaklardır.

Yeterlilik İlişkisi

Konfreans,tartışma

Kaynaklar

Öğrenme Çıktılarının Program Yeterliliklerine Katkısı

Eğitim öğretim faaliyetleri içerisinde derslerin sürekli iyileştirilmesine yönelik olarak her dönem öğrencilerden geri dönüşler alınmakta, sektördeki başarılı çalışanlardan sektördeki ihtiyaçlar ve yenilikler doğrultusunda değerlendirmeler yapmaları istenmekte, fakülte kurulu tüm bu çalışma ve geri dönüşleri değerlendirerek iyileştirme faaliyetlerine karar vermektedir.

2020 © Bilgi İşlem Daire Başkanlığı.