NÜFUS VE TOPLUM

İzlence Formu

Ders Adı NÜFUS VE TOPLUM Kod SOSY3193
Kredi 3 AKTS 5
Z/S Seçmeli Teorik Saat 3
Uygulama Saat 0 Lab Saat 0
Ders Dili Türkçe Dersi Veren Doç. Dr. MURAT ANIL MERCAN

Dersin Amacı

Lisans öğrencileri için demografi bilimini giriş düzeyinde tanımak, temel kavramlarını ve yöntemlerini öğrenmek.

İçerik

Demografi bilimi ile ilgili temel kavram ve yöntemlerin öğretilmesi.

Öğrenme Çıktıları

Toplumun yapısı oluşturan demografik trendleri, toplum bilimindeki kavramlar ve kuramlar hakkında bilgi sahibi olmak.

Yeterlilik İlişkisi

Sözel sunum Öğrencilerin aktif katılımı

Kaynaklar

Weeks, John R. 2012 Population. An Introduction to Concepts and Issues. 11. Baskı. San Diego: Nelson Education.

Öğrenme Çıktılarının Program Yeterliliklerine Katkısı

Bu ders, Sosyoloji Bölümü öğrencilerine demografi teorileri ışığında sosyal olaylara ve sosyolojik kavramları anlamlandırmaya yardımcı olacaktır. İlaveten, demografik trendler toplumun gelişim ve değişiminde büyük rol oynadığından dolayı, bu ders öğrencilerin kurumlar ve toplumsal yapılar hakkındaki problemleri teşhis etme ve onlara çözüm üretme becerisine büyük katkısı olacaktır.

2020 © Bilgi İşlem Daire Başkanlığı.